project

Kennisvalorisatie: scoren met kennis

Dit project is een onderdeel van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. De kennis die wordt opgedaan in de Kennisimpuls, moet zijn weg vinden naar de praktijk en daar ook haar nut bewijzen. Dat vraagt om een gecoördineerde aanpak voor het uitwisselen, benutten en borgen ervan. Het project Kennisvalorisatie zorgt dat dit gebeurt.

Wat is het probleem?

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit gaan we aan de slag om met voorrang die kennis en inzichten te verwerven, die een versnelde verbetering van de waterkwaliteit mogelijk maken. Het succes van het programma wordt echter voor een groot deel bepaald door de vraag of we in staat zijn de opgedane kennis en inzichten te verbinden met de praktijk van waterschap en waterbeheer. Dat is waar kennisvalorisatie om de hoek komt kijken: het verwaarden van de kennis.

Wat gaan we doen?

Wij bevorderen in dit project de uitwisseling tussen wetenschappelijke kennis en praktijkkennis. KWR en zijn partners bundelen de resultaten uit de Kennisimpuls Waterkwaliteit en maken ze toegankelijk. Ook bevorderen we de verspreiding en blijvende benutting van resultaten uit de de kennisimpuls in de praktijk. Op deze manier wil het project bewerkstelligen dat de Kennisimpulsprojecten daadwerkelijk bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Hoe gaan we dat doen? We faciliteren en ondersteunen de kennisuitwisseling binnen en tussen Kennisimpulsprojecten. Samen met onze partners bundelen en ontsluiten resultaten van Kennisimpulsprojecten en van de Nationale Analyse Waterkwaliteit. We verzorgen de communicatie van het programma met andere betrokken en belanghebbende partijen, onder meer binnen de Delta Aanpak Zoetwaterkwaliteit en Zoetwater. Het project verzorgt ook de financiële en administratieve coördinatie van het programma, en de afstemming tussen projecten en stakeholders.

Wat levert het op?

Een van de opbrengsten is de website kennisimpulswaterkwaliteit.nl. Hierop worden alle afzonderlijke projecten toegelicht, maar vinden betrokkenen ook nieuws, achtergronden over het programma en (tussen)resultaten van de projecten. Op deze manier laten we de voortgang en valorisatie van de individuele projecten en het programma als geheel zien en bewaken we die.