project

REWATCH

Zoetwaterbronnen staan steeds meer onder druk en in grote delen van de wereld bestaat er een enorme wanverhouding tussen de beschikbare waterbronnen en de toenemende vraag naar water. De petrochemische industrie is een belangrijke watergebruiker. REWATCH heeft als doel om de economische, ecologische en technische haalbaarheid te valideren van een innovatief behandelingssysteem voor waterhergebruik in de petrochemische industrie.

Waterhergebruik in petrochemische industrie

In Europa heeft waterschaarste gevolgen voor minstens 11% van de bevolking en 17% van het grondgebied. Gebieden met weinig neerslag en een hoge bevolkingsdichtheid zijn net zo vatbaar voor waterstress als gebieden met intense agrarische, industriële en toeristische activiteiten. Daarom is het beschermen van waterbronnen een van de belangrijkste mijlpalen van de milieubescherming in Europa. De industriële sector is de op een na grootste consument van water na landbouw, waarbij 22% van de hoeveelheid zoetwater op aarde wordt verbruikt. Binnen de industriële sector is de petrochemische industrie een van de grootste watergebruikers, met name voor de koel- en stoomproductie, en genereert aanzienlijke hoeveelheden afvalwater. Op Europees niveau is deze sector alleen verantwoordelijk voor 1750 miljoen kubieke meter aan afvalwater per jaar. Om deze uitdaging tegemoet te treden heeft het REWATCH-project als doel om de economische, ecologische en technische haalbaarheid te valideren van een innovatief behandelingssysteem voor waterhergebruik in de petrochemische industrie.

De demonstratielocatie van DOW (ChemMed Tarragona, Spanje). ChemMed Tarragona is een industrieel, logistiek, academisch en wetenschappelijk chemisch cluster gelegen in het grotere gebied Tarragona in het noordoosten van Spanje. (Bron: Website REWATCH)

De demonstratielocatie van DOW (ChemMed Tarragona, Spanje). ChemMed Tarragona is een industrieel, logistiek, academisch en wetenschappelijk chemisch cluster gelegen in het grotere gebied Tarragona in het noordoosten van Spanje. (Bron: Website REWATCH)

De uitdaging van het project is het implementeren, demonstreren en vormgeven van een innovatief plan voor waterhergebruik voor de behandeling van afvalwaterstromen die in de petrochemische industrie zijn gegenereerd om teruggewonnen afvalwater te kunnen hergebruiken.

De verwachte resultaten zijn:

  • Vermindering van wateronttrekking van Europese petrochemische fabrieken (bijvoorbeeld stoomkrakers, etc.)
  • Afname van afvalwaterlozing
  • Vermindering van het totale energieverbruik in samenhang met de watercyclus
276825296

Video – 03:30
REWATCH: Water reuse in the petrochemical industry

Dit project is gefinancierd door het programma Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie.

Dit project is gefinancierd door het programma Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie.