onderwerp

Toekomstbestendige netwerken

Proactieve benadering voor een slimme waterinfrastructuur

Ook al heeft Nederland een uitstekend functionerend drinkwaternet, bepaalde delen ervan zijn verouderd en moeten in de komende jaren worden vernieuwd. Tijdens dit vernieuwingsproces moet rekening worden gehouden met zowel de lusten als de lasten waarmee de watersector te maken heeft. Dat schept de kans om toekomstbestendige netwerken te creëren. KWR ondersteunt waterbedrijven bij het realiseren van deze ambitie door ontwikkeling en implementatie van tools, inspectietechnieken en het opzetten en evalueren van een streefstructuur met een toekomstvisie op waterleidingnetten. Waterinfrastructuurbeleid dat meer proactief is ingericht in plaats van reactief, maakt het mogelijk beter in te spelen op veranderende behoeften.

139682649

Video – 01:45
Toekomstbestendige netwerken: de uitdagingen

Toekomstbestendige netwerken creëren. KWR ondersteunt waterbedrijven bij het realiseren van toekomstbestendige netwerken door het ontwikkelen en implementeren van tools, inspectietechnieken en het opzetten en evalueren van een streefstructuur met een toekomstvisie op waterleidingnetten.

Het waterleidingnet moet aan tal van eisen voldoen. Zo staan verouderde delen onder druk door veranderingen in waterverbruik, klimaat, technologieën en de werkwijze van waterbedrijven. Het waterverbruik in diverse regio’s daalt omdat mensen eruit wegtrekken, terwijl elders de waterconsumptie kan stijgen, bijvoorbeeld doordat mensen hun tuinen vaker sproeien. Hogere watertemperaturen als gevolg van klimaatverandering vergroten de kans op microbiologische risico’s, terwijl klanten steeds hogere kwaliteitseisen stellen. Aan de andere kant maken technieken zoals robotisering, sensoring en ICT-technologie het mogelijk voor waterbedrijven om hun leidingnetten steeds beter te monitoren. Nu leidingen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw moeten worden vervangen, bestaat de kans om rekening te houden met zowel de lusten als de lasten waarmee de watersector te maken heeft. Zo kan een toekomstbestendig netwerk worden gecreëerd.

KWR levert kennis en softwaretools

KWR ondersteunt waterbedrijven in het toekomstbestendig maken van hun netwerken. Dat doen wij door de ontwikkeling en implementatie van tools, bijvoorbeeld door leidingen uit te lichten die het eerst aan vervanging toe zijn. Ook evalueert KWR bestaande inspectietechnieken en dragen we alternatieven aan. Op het gebied van het toepassen van robotica lopen we voorop, wat controle op uitgebreide ondergrondse netwerken vergemakkelijkt. Wanneer vervanging van een leiding nodig is, kan met tools van KWR een streefstructuur of netwerkblauwdruk worden ontworpen waarin wordt aangegeven hoe en waar het netwerk de komende decennia op betaalbare wijze moet worden veranderd. Nog voordat één spa de grond in gaat, zorgen onze rekentools voor evaluatie en optimalisatie van het ontwerpproces. Zowel distributienetwerken als bijvoorbeeld sensornetwerken zijn hierbij gebaat.

139685552

Video – 02:31
Toekomstbestendige netwerken: de oplossingen

Toekomstbestendige netwerken. KWR ondersteunt waterbedrijven in het toekomstbestendig maken van hun netwerken. Dat doen wij door de ontwikkeling en implementatie van tools, bijvoorbeeld door leidingen uit te lichten die het eerst aan vervanging toe zijn. Ook evalueert KWR bestaande inspectietechnieken en dragen we alternatieven aan. Op het gebied van toepassen van robotica lopen we voorop, wat controle op uitgebreide ondergrondse netwerken vergemakkelijkt.

Van reactief naar proactief beleid

Hoewel waterbedrijven al veel doen om hun netwerken toekomstbestendig te maken, is er ruimte voor verbetering van hun operationele en strategische besluitvorming. In plaats van uitsluitend data over de conditie van assets te verzamelen, biedt KWR de mogelijkheid het beleid meer proactief in plaats van reactief in te richten. Daarmee kan beter worden ingespeeld op veranderende behoeften. Bovendien zorgt deze aanpak voor kostenbesparing op de levensduur van het leidingnet.

256082407

Video – 01:29
Water company joint research: Analysis of sensor data