onderwerp

Proactieve benadering voor een slimme waterinfrastructuur

Toekomstbestendige netwerken

Ook al heeft Nederland een uitstekend functionerend drinkwaternet, bepaalde delen zijn verouderd en worden de komende jaren vernieuwd. In deze ontwikkeling is het raadzaam rekening te houden met zowel de lusten als de lasten waarmee de watersector heeft te maken. Dat schept de kans om toekomstbestendige netwerken te creëren. KWR ondersteunt waterbedrijven bij deze ambitie door ontwikkeling en implementatie van tools, inspectietechnieken en het opzetten en evalueren van een streefstructuur met een toekomstvisie op waterleidingnetten. Een beleid van de waterinfrastructuur dat meer proactief is ingericht in plaats van reactief, maakt het mogelijk beter in te spelen op veranderende behoeften.

139682649

Video – 01:45
Toekomstbestendige netwerken: de uitdagingen

 

Creëren van toekomstbestendige netwerken

Het waterleidingnet moet voldoen aan vele eisen. Zo staan verouderde delen onder druk door veranderingen in waterverbruik, klimaat, technieken en de werkwijze van waterbedrijven. Het waterverbruik in diverse regio’s daalt omdat mensen eruit wegtrekken, terwijl het elders kan stijgen door bijvoorbeeld het vaker sproeien van tuinen. En hogere watertemperaturen als gevolg van klimaatverandering vergroten de kans op microbiologische risico’s, terwijl klanten steeds hogere kwaliteitseisen stellen. Aan de andere kant maken technieken zoals robotisering, sensoring en ICT-technologie het mogelijk om steeds beter de vinger aan de pols te houden. Nu leidingen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw moeten worden vervangen, bestaat de kans om rekening te houden met zowel de lusten als de lasten waarmee de watersector heeft te maken. Zo kan een toekomstbestendig netwerk worden gecreëerd.

KWR levert kennis en softwaretools

KWR ondersteunt waterbedrijven in het toekomstbestendig maken van hun netwerken. Dat doen wij door de ontwikkeling en implementatie van tools, bijvoorbeeld door leidingen uit te lichten die het eerst aan vervanging toe zijn. Ook evalueert KWR bestaande inspectietechnieken en dragen we alternatieven aan. Op het gebied van robotica lopen we voorop, wat controle op uitgebreide ondergrondse netwerken stukken eenvoudiger maakt.

Is sprake van vervanging, dan maakt KWR een streefstructuur die onderbouwt waar het netwerk de komende decennia op betaalbare wijze naartoe moet groeien. Nog voordat één spa de grond in gaat, zorgen onze rekentools voor evaluatie en optimalisatie van het ontwerpproces. Zowel distributienetwerken als bijvoorbeeld sensornetwerken zijn hierbij gebaat.

139685552

Video – 02:31
Toekomstbestendige netwerken: de oplossingen

Van reactief naar proactief beleid

Hoewel waterbedrijven al veel doen om hun netwerken toekomstbestendig te maken, is verbetering van hun operationele en strategische besluitvorming mogelijk. In plaats van uitsluitend data over de conditie van assets te verzamelen, biedt KWR de mogelijkheid het beleid meer proactief in plaats van reactief in te richten. Daarmee kan beter worden ingespeeld op veranderende behoeften. Bovendien zorgt deze aanpak voor kostenbesparing op de levensduur van het leidingnet.

+ Lees meer