onderwerp

Proactieve benadering voor een slimme waterinfrastructuur

Toekomstbestendige netwerken

Ook al heeft Nederland een uitstekend functionerend drinkwaternet, bepaalde delen zijn verouderd en worden de komende jaren vernieuwd. Verouderde netwerken kunnen toekomstbestendig worden gemaakt door rekening te houden met toekomstige verwachtingen. KWR ondersteunt waterbedrijven bij deze ambitie door ontwikkeling en implementatie van tools, inspectietechnieken en het opzetten en evalueren van een streefstructuur met de toekomstvisie van waterleidingnetten. Met onderbouwing door data kunnen waterbedrijven hun beleid van de waterinfrastructuur meer proactief in plaats van reactief inrichten. Daarmee kunnen zij beter inspelen op snel veranderende behoeften.

139682649

Video – 01:45
Toekomstbestendige netwerken: de uitdagingen

Slimme netwerken zijn toekomstbestendig

Verouderde waterleidingnetten staan onder druk door veranderingen in waterverbruik, klimaat, technieken en de werkwijze van waterbedrijven. Het waterverbruik in diverse regio’s daalt omdat mensen eruit wegtrekken. Opwarming van het klimaat vergroot de kans op microbiologische risico’s als gevolg van hogere watertemperaturen. Technieken zoals sensoring en ICT-technologie stellen waterbedrijven in staat om steeds beter de vinger aan de pols te houden. En hun klanten stellen steeds hogere kwaliteitseisen. Bij vervanging van leidingen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw is het wenselijk om met al deze veranderingen rekening te houden. Er ligt een uitdagende kans om het netwerk op huidige en toekomstige behoeften aan te laten sluiten.

Waterbedrijven ondersteunen

KWR ondersteunt waterbedrijven in het toekomstbestendig maken van hun netwerken. Dat doen wij door de ontwikkeling en implementatie van tools, bijvoorbeeld om te kunnen bepalen welke leidingen het eerst aan vervanging toe zijn. KWR helpt bij de evaluatie van bestaande inspectietechnieken en het aandragen van alternatieven. Ook lopen we voorop in ontwikkelingen op het gebied van robotica voor vereenvoudiging van controle op uitgebreide ondergrondse netwerken.

Is een netwerk aan vervanging toe, dan beschikt KWR over de kennis om met een gestructureerd ontwerpproces tot een goed onderbouwd en betaalbaar plan te komen: een zogenoemde streefstructuur. Deze streefstructuur beschrijft waar het netwerk de komende decennia naartoe moet groeien. Nog voordat er één spa de grond in gaat, kunnen we met diverse rekentools de prestaties van ontwerpen evalueren. Dat geldt zowel voor distributienetwerken als voor bijvoorbeeld sensornetwerken.

139685552

Video – 02:31
Toekomstbestendige netwerken: de oplossingen

Van reactief naar proactief beleid

Waterbedrijven doen zelf al heel veel om hun netwerken toekomstbestendig te maken. Dit gebeurt door het gericht verzamelen van data over de conditie van assets. KWR helpt waterbedrijven hun operationele en strategische besluitvorming in verbetering van netwerken meer op data en minder op ervaring en inzicht te baseren. Dit geeft hen de mogelijkheid om het beleid meer proactief in plaats van reactief in te richten, waarmee ze beter kunnen inspelen op snel veranderende behoeften.

+ Lees meer