Expertise

Analysemethoden voor water- en materiaalonderzoek

Chemisch laboratorium

Het chemisch laboratorium van KWR onderzoekt welke waterverontreinigingen voorkomen, en wat dat voor gevolgen heeft voor de waterkwaliteit. Naast bestaande analysemethoden passen we ook nieuwe methoden toe, die we zelf ontwikkelen. Met brede screening en massaspectometrie komen we meer te weten over onbekende stoffen. En we kijken naar kunststofproducten die in aanraking komen met water.

Analyse van chemische waterkwaliteit

We analyseren organische en anorganische componenten die in allerlei typen water kunnen voorkomen. Onze experts kunnen de volgende analyses uitvoeren:

  • Organische analyses voor de bepaling van microverontreinigingen in diverse watertypen, met aantoonbaarheidsgrenzen in de ordegrootte van nanogram tot microgram.
  • Anorganische analyses met behulp van ionchromatografie, spectrofotometrie, ICP-MS en diverse natchemische technieken.
  • Organoleptsiche bepalingen voor smaak- en geurtesten via paneltesten.

We ontwikkelen voortdurend nieuwe testmethoden en zijn ook ingericht op calamiteiten, waarbij we met spoed analyses uitvoeren om eventuele gevaren van waterverontreinigingen snel te kunnen vaststellen.

Analyse van onbekende stoffen via brede screening en massaspectometrie

Vaak zijn analyses gericht op ‘doelstoffen’: bekende verontreinigingen die in water kunnen voorkomen. Maar er kunnen ook stoffen in water voorkomen die we (nog) niet kennen. Daarom ontwikkelen we een ‘brede screening’, waarmee we in één keer een breed scala aan bekende en onbekende stoffen kunnen aantonen. Technieken die we hiervoor gebruiken zijn GC-MS, LC-UV-MS, Orbitraptechnologie (accurate massaspectrometrie) en NMR.

Met massaspectrometrie kunnen heel kleine verschillen in massa worden opgemerkt. Deze techniek zetten we in om te achterhalen hoe bepaalde stoffen in water gevormd worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van gelabelde koolstof of stikstof. Als we weten hoe stoffen gevormd worden, kunnen we meer zeggen over mogelijke risico’s en preventie.

Materiaalonderzoek

Naast wateronderzoek kijken we in ons chemisch laboratorium ook naar kunststofproducten, zoals leidingmaterialen, die in aanraking komen met water. De kwaliteit hiervan stellen we vast door het bepalen van zuurstofdiffusie door kunststofleidingen, het meten van het crosslink-gehalte van gebruikte materialen, en de identificatie van anorganische migratieproducten uit kunststoffen. Dit onderzoek gebruiken we onder meer voor het vaststellen van eisen en beproevingsmethoden voor normalisatie-doeleinden.