Expertise

Chemisch laboratorium

Het laboratorium voor Materialenonderzoek en Chemische analyse

Het Laboratorium voor Materialenonderzoek en Chemische analyse van KWR (NEN-EN-ISO/IEC 17025 en NEN-EN-ISO/IEC 17043 geaccrediteerd, registratienummers resp. L479 en R005) onderzoekt welke waterverontreinigingen voorkomen en de gevolgen daarvan voor de waterkwaliteit.

We hebben daarbij de volgende speerpunten:

  • Specialistische analyses (‘specialties’), incl. moeilijk meetbare stoffen en deeltjes
  • R&D – ontwikkelen nieuwe testmethoden
  • Ringonderzoeken: een onderdeel van de kwaliteitsborging
  • Calamiteiten: indien spoed analyses gevraagd zijn om gevaren van waterverontreinigingen snel te kunnen vaststellen.

Specialistische analyses

KWR voert al meer dan 50 jaar metingen uit op nieuwe en reeds bekende verontreinigende stoffen, zoals drugs, PFAS, geneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, gidsstoffen en zoetstoffen. Het Laboratorium voor Materialenonderzoek en Chemische analyse is uitgerust met geavanceerde instrumenten. Nano- en microplastics meten we bijvoorbeeld met behulp van thermogravimetrische analyse gekoppeld aan gaschromatografie en massaspectrometrie (TGA-GC-MS), laser direct infrared chemical imaging (LDIR) en asymmetrische flow field flow fractionering (AF4). Deze analyses geven onder andere inzicht in de hoeveelheid en het type plastic deeltjes in het water.

Drugs, PFAS en geneesmiddelen zoals antibiotica kunnen we analyseren met behulp van high-performance vloeistofchromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie (HPLC-MS). Deze techniek wordt ook gebruikt om stoffen waarvan we niet weten dat ze in het water voorkomen, de ‘onbekende onbekenden’, te analyseren met behulp van non-target screening.

Andere specialistische analyses die we uitvoeren zijn de analyse van de moeilijk te meten zeer polaire en mobiele stoffen (non-target screening en doelstofanalyse van cyanuurzuur, dichloorazijnzuur, ethylsulfaat, perchloraat, sulfaminezuur, F3-MSA, Cl2-MSA, Br2-MSA), gidsstoffen en zoetstoffen. Vluchtige stoffen worden gemeten met behulp van gaschromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie (GC-MS/MS). Hormoonverstorende stoffen meten we onder andere met behulp van bioassays en de aanwezigheid van metalen in watermonsters bepalen we met inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Daarnaast voeren we ook deeltjestellingen uit, zowel op locatie als in het laboratorium.

Het Laboratorium voor Materialenonderzoek en Chemische analyse voert, naast de chemische analyse van watermonsters, organoleptische bepalingen voor smaak- en geurtesten via paneltesten uit. Ook onderzoeken we kunststofproducten, zoals leidingmaterialen, die in aanraking komen met water.

Onderzoek & Ontwikkeling (R&D)

Opdrachtgevers met een vraag over een niet-standaardanalyse zijn bij ons aan het goede adres. Naast onze specialistische analyses kan het chemisch laboratorium ook nieuwe analysemethodes ontwikkelen. Zo kunnen stoffen waar nog geen standaardmethode voor bestaat toch geanalyseerd worden.

Voorbeelden van stoffen waarvoor we een analysemethode succesvol hebben ontwikkeld zijn:

  • Antibiotica (bijvoorbeeld tiamuline, procaïne, sulfadiazine, ampiciline en meropenem),
  • Gewasbeschermingsmiddelen (bijvoorbeeld bromacil, bentazon, carbendazim, ftaalimide en imidacloprid),
  • Gidsstoffen (bijvoorbeeld paracetamol, gabapentine en benzotriazolen),
  • Medicijnresten (bijvoorbeeld desogestrel, carbamazepine en metformine),
  • Diverse andere stoffen zoals acrylamide, diglyme, pyrazool, PFOA, tetrapropylammonium en melamine.

Ringonderzoeken

Het chemisch laboratorium organiseert organische en anorganische ringonderzoeken in drink-, oppervlakte, grond-, afval- en/of zwemwater. Ook kan op verzoek  een specifiek ringonderzoek georganiseerd worden. Naast de organisatie van deze onderzoeken verzorgen wij ook de dataverwerking en rapportage, op nationaal en internationaal niveau.

Inzet tijdens crises

Wanneer door een calamiteit het drinkwater mogelijk in gevaar komt, staan onze experts direct klaar en kan het chemisch laboratorium spoedanalyses uitvoeren. Het laboratorium heeft specialistische analyses gereed. Het maakt deel uit van het landelijke crisisorganisatie, zoals het LLN-ta Landelijk Laboratorium Netwerk terreur aanslagen (LLN-ta). Samen met andere laboratoria verzorgt KWR de analysecapaciteit voor vraagstukken die zich voordoen bij een terreurdreiging of aanslag, waarbij Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire agentia een rol bij spelen.

delen