Nieuws

ETV ondersteunt marktintroductie van nieuwe milieutechnologieën

KWR beschikbaar als onafhankelijk Test Body

Met het Environmental Technology Verification (ETV) programma wil de Europese Commissie hordes wegnemen voor nieuwe milieutechnologieën bij het betreden van de markt. ETV biedt een onafhankelijke beoordeling van de prestatiekenmerken van innovatieve technologieën. KWR kan optreden als Test Body en de tests uitvoeren die onderdeel zijn van het verificatieproces.

Voor bedrijven in de water- en milieusector is het vaak een grote uitdaging om een innovatieve technologie succesvol op de markt te brengen. Omdat investeringen in technische oplossingen kostbaar zijn en voor de lange termijn worden gedaan, hebben klanten behoefte aan betrouwbare en overtuigende bewijzen van de prestaties van nieuwe technologieën. De gebruikelijke demonstratieprojecten hebben vaak maar een beperkte waarde, omdat ze meestal door de leverancier zelf worden uitgevoerd en gepubliceerd. Daardoor duurt het vaak jaren voor nieuwe technologieën voet aan de grond krijgen.

Onafhankelijke tests met betrouwbare resultaten

Om de toegang tot de markt voor innovatieve milieutechnologieën te verlagen heeft de Europese Commissie het Environmental Technology Verification (ETV) programma in het leven geroepen. ETV biedt producenten van innovatieve milieutechnologieën de mogelijkheid om de prestaties van hun product of technologie te laten verifiëren door een onafhankelijke, betrouwbare derde partij en daarvoor een ETV-verificatieverklaring te krijgen. De EC wil daarmee het op de markt brengen van circulaire en schonere producten bevorderen en het technologisch risico voor kopers van en investeerders in technologie verminderen.

Het verificatieproces

Het proces van verificatie wordt begeleid door een Verification Body, een door de EU geaccrediteerde instantie (ISO 17020). Het initiatief om een product door ETV te laten verifiëren ligt bij de aanbieder van de technologie. Deze meldt zich bij het Verification Body, en gezamenlijk stellen zij een protocol op om de te testen claims en de te verzamelen data te definiëren. Een onafhankelijke derde partij, een Test Body, wordt gecontracteerd om de tests uit te voeren. Op basis van de verkregen resultaten stelt het Verification Body vervolgens de verificatieverklaring op en publiceert deze.

Het ETV is momenteel open voor technologieën in de domeinen: Water Treatment and Monitoring, Energy Technologies or Materials, Waste and Resources. Meer informatie over het ETV is hier te vinden.

ETV en KWR

In het proces van verificatie kan KWR de rol vervullen van Test Body – het onafhankelijke instituut dat de prestatiekenmerken van de technologie verifieert. Joep van den Broeke, bij KWR contactpersoon voor ETV: “KWR heeft naast de juiste certificering ook de juiste faciliteiten, zoals laboratoria en een proefhal. Bovendien hebben we de knowhow om samen met een leverancier en Verification Body te zorgen voor een betrouwbare evaluatie van een technologie, soms bij KWR zelf, en als er grotere pilotinstallaties nodig zijn ook op locatie.”

KWR heeft ervaring uit het verleden met het ETV proces. Zo stond KWR als partner in het TESTNET project (Towards European Sectorial Testing Networks for Environmental Technologies) mede aan de wieg van het huidige ETV programma. In het EU project ULTIMATE zal KWR betrokken zijn bij het verifiëren bij technologieën die in het kader van het project gedemonstreerd worden. Voor meer informatie over KWR en ETV kunt u hier terecht.

Het ETV-programma is een initiatief in het kader van het Eco-Innovation Action Plan van de Europese Commissie. Het draagt bij het verwezenlijken van een circulaire economie door het bevorderen van groene technologieën

delen