dr.ir. Jan Vreeburg

dr.ir. Jan Vreeburg

  • Onderzoeker
  • Onderzoeker / Internationale bedrijfsontwikkeling
  • 030-6069684
  • jan.vreeburg@kwrwater.nl
  • 06-53388354

Jan Vreeburg is principal scientist in het team Waterinfrastructuur. Jan heeft een lange historie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de drinkwaterleidinginfrastructuur en implementatie van de resultaten daarvan in de praktijk. Hij heeft bijvoorbeeld aan de wieg gestaan van de methodiek voor het bepalen van de leveringszekerheid, die nu in de wet is vastgelegd. Daarnaast heeft hij het concept van de zelfreinigende distributienetten ontwikkeld, een onderwerp waar hij op is gepromoveerd in 2007 bij de TU Delft, de universiteit waar hij 20 jaar eerder zijn MSc Civiele Techniek heeft behaald. Naast het werk bij KWR is Jan betrokken geweest bij de TU Delft (2001-2012) waar hij, naast het opzetten van het curriculum op het gebied van drinkwaterinfrastructuur, een aantal promovendi heeft begeleid. Concrete resultaten daarvan zijn bijvoorbeeld het model SIMDEUM en de waterleidingsprinkler (waterleidingsprinkler.nl). In de periode 2012-2017 werkte hij naast KWR bij de Wageningen Universiteit. Het curriculum dat hij hier opgezet heeft betreft de Urban Environmental Infrastructures, waar de infrastructuren die de stedelijke (nuts)voorzieningen leveren met elkaar in samenhang worden gebracht. Hier is gestart met de ontwikkeling van een nieuw concept voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater: Water Out, Shit In. Hiermee wordt een efficiënte inzamelingsinfrastructuur ontworpen die 40-50% goedkoper is dan de bestaande en een betere hydraulische prestatie heeft: Smaller Sewer Pipes. (thegreenvillage.org/projects/smaller-sewer-pipes).