Nieuws

IMPETUS: Europese impuls voor klimaatadaptatie

Regionale inventarisatie: deel je kennis en ervaringen met ons

KWR is als projectpartner betrokken bij het H2020-project IMPETUS dat recent is gestart. IMPETUS  heeft tot doel bij te dragen aan doelstellingen uit de Europese Green Deal. Het project biedt ook de Nederlandse watersector handvatten voor maatregelen voor klimaatadaptatie.

IMPETUS is gericht op het versnellen van de Europese strategie om klimaatadaptief te worden en om innovatieve ideeën op het gebied van klimaatadaptatie verder te brengen. Het project focust zich daarbij op zeven demo sites, in verschillende biogeografische regio’s in Europa. Voorbeelden van deze regio’s zijn Berlijn-Brandenburg in Duitsland, de Spaans Catalaanse kust, de Attica-regio in Griekenland en Zeeland en Rijnmond/Rotterdam in Nederland.

Overstromingsrisico’s, hittestress

Samen met watermanagement consultant Nelen & Schuurmans en Water & Energy Intelligence is KWR verantwoordelijk voor het uitvoeren van de demo in de regio Zeeland en Rotterdam, waarin we ons vooral focussen op overstromingsrisico’s, hittestress en gerelateerde gevolgen voor de kritische infrastructuur. Ook onderzoeken we hoe je met deze risico’s rekening kunt houden in ruimtelijke ordening en bij het definiëren van klimaatadaptieve maatregelen in de regio.

Interesse in deelname?

KWR inventariseert nu hoe organisaties uit verschillende sectoren (drinkwater, industrie, landbouw, waterbeheer, etc.) omgaan met overstromings- en hitterisico’s, en welke uitdagingen en kansen er op dit gebied liggen. We zijn benieuwd naar ervaringen vanuit de drinkwatersector, zowel in de regio Zeeland en Rijnmond/Rotterdam, maar ook daarbuiten. Heb je interesse om mee te werken, neem dan contact op met Lisa Andrews van KWR.

Regionale inventarisatie: deel je kennis en ervaringen

De klimaatuitdagingen vragen om intelligente oplossingen. Samen met onze projectpartners nodigen we burgers, onderzoekers, milieugroepen, industrieën en andere belanghebbenden in de regio’s Rijnmond en Zeeland uit om regionale hun kennis, ervaringen, zorgen en ideeën met ons te delen. Bent u geïnteresseerd in of heeft u kennis van de lokale en regionale impact van klimaatverandering dan helpt u ons door het invullen van de vragenlijst.

delen