project

Non-target screening

De voortdurende toename van de productie en het gebruik van chemicaliën leidt tot een toename van deze stoffen in drinkwater en drinkwaterbronnen. Doelstofanalyse (target screening) is niet meer voldoende om al deze stoffen te kunnen monitoren. Hiervoor zijn methodes nodig die een veelvoud aan chemicaliën tegelijkertijd en in lage concentraties kunnen detecteren; suspect- en non-target screening (NTS).

Met NTS wordt een monster gemeten met een generieke meetmethode (HPLC-HRMS) die alle stoffen detecteert die te scheiden en te ioniseren zijn met de gekozen chromatografie en electrospray ionisatie (ESI). Vervolgens worden de resultaten gescreend met behulp van een ‘suspect’ lijst met stoffen waarvan verwacht wordt dat ze aanwezig zullen zijn in het monster. De overblijvende ongeïdentificeerde stoffen (features) worden met behulp van NTS geïdentificeerd aan de hand van de exacte massa, isotopenpatronen, retentietijd, het fragmentatiespectrum en de beschikbare informatie in databases. Om de uitkomst te bevestigen en niveau 1 betrouwbaarheid te bereiken moet de stof vergeleken worden met een referentiestandaard (Schymanski et al. 2014).

Figuur 1 – Schematisch overzicht van betrouwbaarheidsniveaus in NTS.

Figuur 1 – Schematisch overzicht van betrouwbaarheidsniveaus in NTS.

Methodenontwikkeling bij KWR

We zijn voortdurend bezig om onze NTS methoden uit te breiden en te optimaliseren om zo meer stoffen beter te kunnen identificeren en uiteindelijk ook kwantificeren. Een belangrijk aandachtspunt is het meten van zeer polaire stoffen, deze zijn mobiel en daardoor zeer relevant voor drinkwater omdat ze eenvoudig in het grondwater terechtkomen en moeilijk te verwijderen zijn in waterzuiveringsinstallaties. Daarnaast zijn deze stoffen lastig te analyseren. Wij hebben een chromatografische methode ontwikkeld bestaande uit Hydrophilic Interaction Chromatography (HILIC) en mixed-mode LC voor de analyse van deze stoffen. Ook de in de waterzuiveringsinstallatie gevormde transformatieproducten vormen een uitdaging voor de drinkwaterkwaliteit, daarom hebben we een methode ontwikkeld om deze beter te kunnen monitoren met de hulp van NTS.

Opleiding

Naast methodenontwikkeling werken we ook aan de implementatie van de nieuwe technieken. Door middel van webinars, workshops, presentaties en publicaties dragen we onze kennis over aan gebruikers en studenten.