dr.ir. Gijsbert Cirkel

dr.ir. Gijsbert Cirkel

  • Senior onderzoeker
  • 030-6069734
  • Gijsbert.Cirkel@kwrwater.nl
  • 06-20614497

Gijsbert Cirkel studeerde Bodemfysica en Grondwaterbeheer aan de Wageningen Universiteit. In 2014 promoveerde hij op een onderzoek naar de ruimtelijke en temporele dynamiek van hydrologie en hydrochemie in kwelafhankelijke ecosystemen Sinds 2003 werkt hij als hydroloog aan een breed scala aan hydrologische en hydro-chemische onderwerpen. Zijn expertise ligt vooral op het onderzoeken van hydrologische en geochemische relaties tussen grond- en oppervlaktewater en de onverzadigde zone en de vertaling hiervan naar drinkwaterwinning en natuurkwaliteit. Daarnaast is hij als hydrologisch / hydrochemisch adviseur betrokken bij OBN onderzoek naar hydrologie, biogeochemie en experimentele maatregelen voor herstel van beekdaltrilvenen. Hij heeft ruime ervaring met het opzetten en doorrekenen van bodemfysische modellen als SWAP en Hydrus 1D/2D en het opzetten van experimenteel onverzadigde zone onderzoek, waaronder onderzoek naar transport van colloïden zoals virussen en bacteriën door de onverzadigde zone. Tenslotte wordt hij regelmatig ingeschakeld als adviseur voor het verhelpen van putverstoppingsproblemen bij drinkwaterwinning en bemalingen en is hij betrokken bij het ontwikkelen van innovatieve concepten voor het winnen van drinkwater. Als gastdocent aan de Universiteit Utrecht verzorgt hij sinds 2016 colleges over grondwaterbescherming en grondwaterwinning binnen het mastervak Drinkwater en Sanitatie.