Nieuws

Prijswinnende publicatie schetst circulaire toekomst voor ijzerhoudend slib

Beste H2O vakartikel 2022 geschreven door KWR en partners

Op 21 april ontvingen Wolter Siegers en Roberta Hofman van KWR een onderscheiding voor het artikel ‘Hergebruik van waterijzer uit drinkwaterzuivering voor fosfaatverwijdering’, gepubliceerd op 2 september 2022 in het vakblad H2O. Zij schreven het artikel samen met collega’s van waterschap Brabantse Delta, Feralco en Aquaminerals. Uit een longlist van 12 publicaties stak het artikel volgens de jury er bovenuit vanwege de goede opzet, compactheid, begrijpelijke taal en praktische insteek.

Het artikel heeft als achtergrond het gegeven dat in de drinkwaterzuivering bijna altijd ijzerhoudend slib wordt gevormd. Met het oog op circulariteit vroegen diverse partijen zich af of het ijzer hieruit opnieuw inzetbaar is als vlokmiddel in de waterzuivering. Deze vraag leidde tot het succesvolle TKI-project HerCauWer, met KWR, waterschap Brabantse Delta, Feralco en Aquaminerals als partners. Het artikel ‘Hergebruik van waterijzer uit drinkwaterzuivering voor fosfaatverwijdering’ over dit project in het vaktijdschrift H2O, resulteerde in de H2O-prijs 2022.

Mooie bekroning

‘Een mooie bekroning van de bijna 35 jaar die ik nu in de waterwereld werk’, vindt co-auteur Wolter Siegers. ‘Het leuke van dit soort vakartikelen is dat ze gericht zijn op de praktijk. Die impact vind ik een meerwaarde ten opzichte van Engelstalige wetenschappelijke publicaties.’ Met deze publicatie hebben we niet het laatste van Siegers’ hand gelezen. ‘Momenteel werken we bijvoorbeeld aan pilotonderzoek naar de verwijdering van organische microverontreinigingen uit effluent. Zodra hierover iets valt te melden, zullen we dit zeker publiceren in H2O.’

Waterijzer herbruikbaar als coagulant

Wat de positieve impact van vakliteratuur betreft, zit het met het onderzoek van de prijswinnende publicatie wel goed. Siegers legt uit: ‘De Nederlandse drinkwaterbedrijven vormen jaarlijks zo’n 90.000 ton waterijzer. We onderzochten welk waterijzer het meest geschikt is om het ijzer weer op te lossen door er een zuur aan toe te voegen. Dan is het bruikbaar als coagulant. Vanwege de hoge eisen is zo’n experimenteel hergebruikt vlokmiddel niet inzetbaar voor de drinkwaterproductie, maar voor afvalwaterzuivering wel. Bijna elke RWZI doseert ijzercoagulant om fosfaat vast te leggen. Nu blijkt dat ijzerslib uitstekend herbruikbaar is voor dit doel, liggen er mogelijkheden.’

Goedkoper en effectief alternatief

Voor de watersector betekenen de resultaten van het onderzoek een werkbaar alternatief voor het gebruikelijke commerciële coagulant. De werking is even goed en het circulaire product is bovendien goedkoper. Op basis van de uitgevoerde studie, lijkt er een goede kans te bestaan om het ijzerhoudende vlokmiddel, gemaakt uit waterijzer van de drinkwaterbedrijven, te vermarkten als vlokmiddel voor de afvalwaterzuivering. De reacties vanuit de watersector zijn positief, weet Siegers. ‘Een aantal bedrijven, waaronder Aquaminerals en Feralco wil graag doorgaan met de ontwikkeling van dit product. Ook waterschap Brabantse Delta is positief. De volgende stap is om te bepalen waar het circulaire coagulant moet worden geproduceerd. KWR speelt graag een rol in dit vervolgtraject om een bijdrage te leveren aan een meer circulaire economie en een lagere milieu-impact.’

Wolter Siegers (2e van links) en Roberta Hofman van KWR nemen hun oorkonde van de H2O-prijs in ontvangst.

delen