project

Arseenverwijdering tot <1 µg/L met geavanceerde oxidatie-coagulatie-filtratie (AOCF)

Arseen is één van de meest giftige stoffen op aarde. Toch worden miljoenen mensen er wereldwijd aan blootgesteld via hun drinkwater. In dit project onderzoeken we de mogelijkheid om arseen tot <1 μg / L door te verwijderen m.b.v. AOCF.

Technologie

Arseen kan in water zowel in organische als anorganische vormen voorkomen, maar in drinkwater zijn vooral de anorganische vormen van belang. Hierbij zijn twee oxidatietoestanden van arseen mogelijk: As(III) en As(V). As(III) is moeilijk te verwijderen uit water in vergelijking met As(V) door zijn ladingneutraliteit. De effectiviteit van het proces kan verbeterd worden door het As(III) eerst te oxideren tot As(V), bijvoorbeeld door permanganaat toe te voegen (geavanceerde oxidatie). Vervolgens kan As(V) geadsorbeerd worden door ijzerhydroxide vlokken die in water worden gevormd door de dosering van een ijzer-coagulant, e.g. ijzerchloride of ijzersulfaat. Het doel van dit project is het inzetten en optimaliseren van de AOCF-techniek voor arseenverwijdering bij varierende ruwe waterkwaliteit, om de belangrijkste basisprincipes voor full scale implementatie te bepalen.

Uitdaging

(1) Labschaal experimenten om mechanisch begrip van het AOCF-proces te ontwikkelen (2) Pilotschaalproeven bij drinkwaterzuiveringslokaties (3) Ontwikkeling van een voorspellingsmodel (4) Beoordeling van reststoffen van de AOCF-technieken (5) Disseminatie van resultaten.

Oplossing

(1) Inzicht in de prestaties, robuustheid, beperking(en) en implicaties van de AOCF techniek voor het verwijderen van arseen. (2) Een voorspellend model om permanganaat- en ijzerdosis te bepalen om <1 μg/L arseen te bereiken. (3) Een projectie van de kwantitatieve en kwalitatieve invloed van verhoogde arseenverwijdering op reststoffen van de AOCF techniek.