project

Toepassing van granulair ijzer(hydr)oxide voor verwijdering van arseen en fosfaat

Bij de bereiding van drinkwater komt ijzerslib als reststof vrij. Het ijzerslib bevat ijzer(hydr)oxiden, die stoffen als arseen en fosfaat kunnen adsorberen. In dit project wordt onderzocht hoe het ijzerslib – via pelletisering – in vaste vorm (granulair ijzer(hydr)oxide) is te verkrijgen. Daarnaast worden de ijzerpellets getest om de genoemde stoffen uit water te verwijderen.

Technologie

Het doel van dit project was om de mogelijkheden van granulair ijzer(hydr)oxide (GIH), gevormd uit de reststof waterijzer, voor de adsorptie van arseen en fosfaat vast te stellen. Er is onderzocht hoe het GIH materiaal op grotere schaal duurzaam kan worden geproduceerd, waarbij het materiaal een consistente chemische en fysische kwaliteit heeft om als adsorbens in water(lopen) dienst te doen. Het materiaal is vervolgens op pilotschaal uitgetest voor de verwijdering van fosfaat uit oppervlaktewater en van arseen uit drinkwater.

Uitdaging

Eerst zijn de stand van de techniek en het regelgevingskader vastgesteld. Drinkwaterproductielocaties met ijzerrijk slib – van verschillende oorsprong, samenstelling en leeftijd – zijn geselecteerd ten behoeve van de productie van granulair ijzer(hydr)oxide, en op lab- en op pilotschaal getest. Het laboratoriumonderzoek leverde verschillende materialen op die geschikt zijn voor de verwijdering van arseen en fosfaat. Hiermee zijn ijzerpellets geproduceerd uit (mengsels van) geselecteerde natte slibs op basis van gangbare en haalbare methoden zoals drogen en pelletisering. Dit granulair ijzer(hydr)oxide is bij Waternet onder representatieve condities op pilotschaal onderzocht voor de verwijdering van fosfaat uit oppervlaktewater. Bij Brabant Water en Dunea is de verwijdering van arseen uit respectievelijk diep grondwater en duinfiltraat onderzocht. In alle gevallen bleek dat zowel fosfaat als arseen op deze manier effectief verwijderd kon worden gedurende minstens een half jaar.

Oplossing

Het project heeft een efficiënt adsorbens, van constante kwaliteit en samenstelling, opgeleverd voor de verwijdering van fosfaat en arseen uit water. Het adsorbens wordt vervaardigd uit de reststof ijzerslib, afkomstig van de drinkwaterbereiding.

Toepassing van granulair ijzer(hydr)oxide voor verwijdering van arseen en fosfaat