project

Circular Rain

Met Circular Rain onderzoeken we innovatieve opslag, zuivering en gebruik van regenwater. Door opgevangen regenwater te bufferen en gelijktijdig te zuiveren, zijn diverse nuttige toepassingen voor dit water denkbaar.

Technologie

EWB heeft een innovatief filter ontwikkeld op basis van gewassen zeeschelpen en een mineralenmix. Het filter kan worden gebruikt om opgevangen regenwater te zuiveren. Laboratoriumonderzoek zal uitwijzen wat het effect hiervan is op de waterkwaliteit.

Ook is een bureaustudie uitgevoerd om te zien welke componenten in welke concentratie in opgevangen regenwater voorkomen. Vervolgens is voor verschillende pilots uitgezocht aan welke kwaliteitseisen het water volgens de huidige wet- en regelgeving moet voldoen, en wat dit betekent voor de eisen die aan een zuiveringsmethode voor opgevangen regenwater gesteld moeten worden.

Uitdaging

Op het lab van KWR zijn kolom-experimenten uitgevoerd om te zien welke zuivering de schelpen, de mineralen mix, en de combinatie van beide systemen in regenwater kan bewerkstelligen. Aan de hand van de resultaten is het meetprogramma voor de vijf pilots opgesteld.

Oplossing

Dit project wordt met de volgende vijf pilots uitgevoerd:

  • Goes (start 2015): sproeiwater voor kunstvelden Sportpark ’t Schenge
  • Wijster (start 08-2019): bluswater bij Brandweer Oefencentrum Noord in Wijster
  • Amsterdam, Landtong Nieuw West (start 10-2020): speelwater bij Waternet
  • Wetteren/België (start 01-2021): speel- en irrigatiewater bij Aquafin
  • Den Helder (start 03-2021): proceswater voor Brouwerij Helderse Jongens

Waterkwaliteitsmetingen zijn 4 maal verricht aan het ingaande (regen)water en aan het geproduceerde water. De pilot in Wetteren wordt 8 maal bemeten en aanvullend wordt daar ook de kwaliteit van het water tussen de schelpen en de mineralen vastgesteld. Tevens wordt in Wetteren de werkelijke belasting van het systeem gemeten met een volumestroommeter.

AA Ecoschelpenmix gebruikt in de regenwaterbuffer. (Bron: EWB)

AA Ecoschelpenmix gebruikt in de regenwaterbuffer. (Bron: EWB)

Sproeiwater voor kunstvelden Sportpark ’t Schenge te Goes.

Sproeiwater voor kunstvelden Sportpark ’t Schenge te Goes.