project

Van Big Water Data naar Smart Water Grids

Door verdergaande informatisering, smart metering, het gebruik van (on-line) sensorsystemen in drinkwaterproductiebedrijven en leidingnetten en automatisering zal de hoeveelheid ‘water’-data in de toekomst alleen maar groter worden. De urgentie om uit deze datastromen effectiever informatie te destilleren is in een workshop in 2013 uitgesproken door de deelnemende waterbedrijven. Ontwikkelingen in de wetenschap op het gebied van big data (data analytics en knowledge discovery-technieken) hebben de potentie om effectiever informatie te destilleren ten behoeve van beter operationeel (utility) management.

Technologie

Het idee is om de informatie in een waternet niet alleen met sensoren te meten, maar ook met big data- technieken te analyseren. Door veel data naar nuttige informatie te vertalen, kan proactief worden geopereerd in plaats van het huidige reactief. In dit TKI-project wordt ‘realtime’ intelligentie ontwikkeld voor het detecteren van een afwijking in een datastroom door een lek of een andere verstoring.

Uitdaging

KWR zet zijn kennis in om met datagedreven technieken algoritmes te ontwikkelen en te testen. Deze kunnen aan de hand van sensorsignalen in de Vitens Innovation Playground (VIP) een anomalie van een regulier patroon onderscheiden. Als eindgebruiker levert Vitens de data uit hun VIP. Het IT-bureau Hydrologic verzorgt een demo om de resultaten in een platform te visualiseren. PWN en WLN versterken het consortium door advies.

Oplossing

Datagedreven gereedschap om uit sensorsignalen vanuit het distributienetwerk aankomende afwijkingen die tot storingen kunnen leiden te detecteren.