ing. Danny Harmsen

ing. Danny Harmsen

  • Onderzoeker
  • 030-6069723
  • Danny.Harmsen@kwrwater.nl
  • 06-53737966

Danny Harmsen werkt al meer dan 25 jaar voor KWR. Sinds 2003 werkt Danny bij de het team Waterbehandeling als onderzoeker. Als onderzoeker werkte Danny hoofdzakelijk aan de onderwerpen membraanfiltratie (RO en FO) en geavanceerde oxidatie waarbij hij zowel betrokken was bij projecten in binnen en buitenland. Danny was direct betrokken bij de ontwikkeling van het AiRO concept (tegengaan van vervuiling van membranen met behulp van lucht water spoeling) en het OMBR concept (een systeem om afvalwater met forward osmose membranen te zuiveren). De afgelopen jaren werkte Danny mee aan alle onderzoeken met betrekking tot UV oxidatie. Hij was betrokken bij onderzoek naar het ontwikkelen van een nieuw type UV lamp en een model waarmee de afbraak van organische microverontreinigingen door een UV/H2O2-reactor kan worden voorspelt. Daarnaast werkte Danny de afgelopen jaren mee aan het TKI onderzoek “Multi-source volstroom RO concept met minimale voor- en nabehandeling gebruikmakend van flexibele bronnen” en onderzoek voor het bepalen van membraanintegriteit op basis van natuurlijke virussen analyses.