Nieuws

Distributie-experts uit Europa en VS kijken bij elkaar in de keuken

Wat-Qual: 2 jaar succesvolle kennisuitwisseling over waterkwaliteit tijdens distributie

Experts en onderzoekers uit Europa en de VS hebben in de laatste twee jaar bij elkaar in de keuken kunnen kijken en kennis uitgewisseld over factoren die de waterkwaliteit in het drinkwaterdistributienet beïnvloeden, zoals chloring, spuien, temperatuur en werkzaamheden aan het leidingnet. Dat heeft bijgedragen aan een hele reeks onderzoeksprojecten en was vooral voor de jonge onderzoekers een zeer waardevolle ervaring. De EU heeft bijgedragen aan het project Wat-Qual met subsidies voor reis-, verblijf- en trainingskosten.

Binnen het project Wat-Qual hebben de afgelopen twee jaar onderzoekers van 18 partners – universiteiten en bedrijven in 14 landen van de EU en de VS – kennis en ervaring uitgewisseld over drinkwaterdistributie, vooral op manieren om de waterkwaliteit te garanderen. Denk aan het spuien van het leidingnet, het al dan niet gebruiken van chloor en aan het borgen van de waterkwaliteit na reparatie van het drinkwaterstelsel. Opvallend was dat bruinwaterproblematiek in alle landen wel een rol speelt, ook al wordt daarover op congressen weinig gesproken.

Chloor, temperatuur en conditie van het leidingnet

De uitwisselingsbezoeken hadden tot doel om samen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe technieken en praktische toepassingen. Alle deelnemende landen hebben rond de impact van chloring, temperatuur en onderhoud- en reparatie op de waterkwaliteit in het drinkwaterdistributienet hun eigen praktijken, ervaringen en problemen. Vooral voor jonge onderzoekers bleek het zeer waardevol om in contact te komen met senior onderzoekers en experts uit de watersector. Door letterlijk in elkaars keuken mee te kijken en hun kennis en ervaring te delen, konden de onderzoekers samen wetenschappelijk verantwoord komen tot best practices, richtlijnen en tools. Deze resultaten zijn gedeeld met via seminars, presentaties en er is een rapport met best practices in voorbereiding.

Resultaten voor Nederland

Er zijn onderzoekers uit Italië, Tsjechië en Servië bij waterbedrijven PWN en Waternet geweest om kennis uit te wisselen over spuimethodes. Dit leidt mogelijk ook nog tot een gezamenlijke publicatie.

Bij KWR zijn twaalf onderzoekers (promovendi en senior) langsgekomen uit Frankrijk, UK (universiteiten van Sheffield en Exeter), Duitsland, Servië, Italië, Tsjechië. Dat heeft onder andere geleid tot een verkennend onderzoek binnen het collectieve onderzoek voor de waterbedrijven naar veerkrachtige leidingnetten en een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een vervuilingsvoorspellingstool. Claudia Quintiliani maakte tijdens haar verblijf bij KWR zo veel indruk dat ze inmiddels het team Distributie versterkt.

Experts van KWR en PWN hebben in het kader van de uitwisseling hun licht opgestoken aan de universiteiten van Sheffield, Trondheim en Valencia, onder andere om gebruik te maken van een testopstelling om het gedrag van sediment in een leiding te onderzoeken, metingen te organiseren van de bodemtemperatuur rond drink- en warmwaterleidingen, kennis te verwerven over digitale tweelingen, digitale watermeters en materialenonderzoek.

De laatste gezamenlijke bijeenkomst van Wat-Qual gaf ruimte voor discussie over de verschillende onderzoeksresultaten en de uiteindelijke producten en mogelijke toekomstige samenwerkingsverbanden. Intussen gaan de daadwerkelijke uitwisselingsbezoeken nog door tot het eind van dit jaar.

Deelnemers aan de afsluitende Wat-Qual workshop bij KWR op 6 november.

delen