Nieuws

Mirjam Blokker nieuwe voorzitter Sanitaire Technieken van TVVL

Bijdragen aan een sterke verbinding met de installatiesector

Onlangs is Mirjam Blokker, principal scientist bij KWR, aangesteld als voorzitter van de expertgroep Sanitaire Technieken van TVVL. TVVL is hét kennisplatform in de installatietechniek en zet zich in voor een toekomst waarin techniek in dienst staat voor mens en maatschappij. Met haar voorzitterschap wil Blokker onder meer haar (wetenschappelijke) kennis van drinkwaterinstallaties, waterverbruik, Legionella, lood, etc. inbrengen in de praktijk, in ontwerpregels en normen. “Inhoudelijk gezien liggen wat mij betreft de grootste kansen bij projecten die bijdragen aan de energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie”, aldus Blokker.

Kennisveld vergroten

Ook deelt de onderzoekster haar ervaring met het organiseren van kennisontwikkeling bij het opzetten van nieuwe onderzoeksprojecten. “Het voorzitterschap van de expertgroep biedt mij de kans om meer te leren over andere aspecten van sanitaire technieken, zoals regenwaterafvoer en binnenriolering. Daarmee vergroot ik niet alleen mijn eigen kennisveld, maar ook dat van KWR. Als voorzitter ben ik actiever betrokken en kan ik me niet verschuilen achter alleen mijn eigen kennisdeel. Ik hoop ook een stukje professionalisering in de vergaderingen in te brengen.”

Stap naar voorzitterschap

Sinds 2018 is Blokker lid van de expertgroep Sanitaire Technieken. In de afgelopen twee jaar ervaarde zij in welke mate de expertgroep bijdraagt aan vernieuwingen in de installatietechniek. “Ook het vak van “loodgieter” kan innovatie gebruiken”, zegt ze. “Bijvoorbeeld door veel meer te werken met computersimulaties.” De stap naar voorzitterschap betekent voor Blokker dat zij bijvoorbeeld een goede voortgangsrapportage wil invoeren, zodat meer tijd beschikbaar komt voor goede, inhoudelijke discussies. Ook hoopt de onderzoekster beter zicht te krijgen op subsidiestromen waarmee projecten kunnen worden gefinancierd.

Normen en richtlijnen

De expertgroep laat onderzoek uitvoeren dat zijn weerslag vindt in normen en richtlijnen. Blokker: “Ik vind het belangrijk dat het onderzoek door een goede partij wordt uitgevoerd, dat de kwaliteit ervan goed beoordeeld kan worden en dat het resultaat zijn weg vindt naar de mensen uit de praktijk. Daar speelt de expertgroep een rol in: bepalen van welk onderzoek belangrijk is, keuze voor de partij die het uitvoert, en via rapporten, het vakblad en bijeenkomsten worden de uitkomsten gedeeld. Het deel van de kwaliteitsbeoordeling kan nog wat sterker vind ik – kritischer vragen stellen aan de onderzoeker en praktijkcases aandragen voor validatie. Ik denk dat ik door mijn jaren van ervaring dit goed kan doen, zowel vanuit mijn achtergrond als onderzoeker en kwaliteitsborger en als coördinator in het bedrijfstakonderzoek.”

delen