project

SPECTORS

SPECTORS is een Nederlands-Duits hightech initiatief dat het marktpotentieel van civiele dronetechnologie ontsluit door sensorinnovaties ten behoeve van remote-sensing en –monitoring.

SPECTORS benut marktpotentieel drones

De civiele markt voor het gebruik van drones en de hieraan verbonden sensortechnologie voor remote-sensing, remote-monotoring, filmproductieen landbouw is immens. SPECTORS benut dit marktpotentieel met waardecreatie in de regio. In interdisciplinaire projecten ontstaan een groot aantal producten (demonstratoren) en daarbij behorende diensten gebaseerd op de nieuwste hard- en software. Deze producten worden door het regionale midden- en kleinbedrijf gedistribueerd en aangeboden.

SPECTORS stimuleert en versterkt innovaties

SPECTORS is een strategisch initiatief op het gebied van “hightech systems and materials”. Het project stimuleert en versterkt zowel innovaties van mkb-bedrijven door coöperatieve onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten als ook langlopende, grensoverkoepelende competentienetwerken, relaties en synergieën van bedrijven, onderzoeksinstellingen en ontwikkelingscentra. De grensoverkoepelende bundeling van competenties creëert een effectieve meerwaarde voor de groeimarkt van civiele drones en specialistische sensors in de grensregio.

INTERREG Project SPECTORS

Succesvolle start voor het Duits-Nederlands Interreg-project SPECTORS.(v.l.n.r.: Paul Schilderink (Ministerie EZ), Theo Föllings (Oost NV), Sjoerd Zoete (Euregio Rhein-Waal), Dr. Michiel Scheffer (Gedeputeerde Provincie Gelderland), Dirk Unsenos (ISIS IC GmbH), Prof. Dr.-Ing. Rolf Becker, Prof. Dr. Marion Halfmann (beide Hochschule Rhein-Waal), Dr. ir. Lammert Kooistra (Wageningen University & Research). Foto door: Hochschule Rhein-Waal

KWR heeft voor dit project, aangevuld met budget uit BTO Verkennend onderzoek, een methode ontwikkeld en getest waarmee ruwe beelden van de RPAS kunnen worden verwerkt tot bruikbare informatie, in de vorm van vegetatie- en landgebruikskaarten. De uitdaging van een dergelijke methode is dat de gehele keten van verwerkingsstappen uiteindelijk bepalend is voor de kwaliteit van het eindresultaat. Zo dient de camera op de RPAS correct ingesteld te zijn (denk aan sluitertijden, lichtgevoeligheid, beeldstabiliteit), moet door de piloot een ‘ideale’ vlieghoogte en -snelheid gehandhaafd worden om scherpe en onvervormde beelden te verkrijgen, waarna op kantoor alle individuele beelden aan elkaar gezet dienen te worden. Daarna begint de omzetting van de ruwe, pixel-gebaseerde beelden, naar digitale kaarten die ingedeeld zijn in klassen (typen landgebruik, vegetatie-klasse, droogtegraad, et cetera).  Deze gehele keten is in dit project uitgewerkt en getest. De ontwikkelde methodiek bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Inventarisatie en documentatie van huidige best practices op basis van wetenschappelijke literatuur;
  2. Scripts voor het uitvoeren van patch-based classificatie van RPAS-beelden;
  3. Prestatietest van de onder (2) genoemde scripts op een dataset uit de praktijk.

De volgende stap is om is om deze methode met nieuw in te winnen RPAS beelden verder te testen en te optimaliseren.

SPECTORS levert nieuwe producten en banen

Het project levert:

  • 18 nieuwe producten op het terrein van sensor- en dronetechnologie voor remote-sensing, remote-monotoring
  • een interdisciplinair en complementair consortium van 31 partners, waaronder 20 mkb-bedrijven die gezamenlijk het gehele spectrum van idee tot aan de commercialisering van de verschillende producten afdekken
  • 40 nieuwe arbeidsplaatsen tijdens de projectlooptijd, uitgroeiend tot 90 in de daaropvolgende 5 jaar
  • zekerstelling van 840 arbeidsplaatsen in bedrijven en onderzoeksinstellingen
  • kennisdeling door interne en externe workshops en symposia voor producten, gebruikers en andere geïnteresseerden

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.