Nieuws

Proefvijvers in de tuin van KWR komen tot leven

Experiment met waterzuivering door natte teelten

De planten in de proefvijvers (“mesocosms”) in de tuin van KWR zijn in het eerste jaar enorm gegroeid. Dat stelt ons in staat om de waterzuivering, gewasverdamping en biomassaproductie bij verschillende doorstroomsnelheden goed in beeld te krijgen.

In het tweede jaar van het VIP-NL onderzoeksproject “Natte teelten op waterrijk veen” onderzoeken we de waterkwaliteit en waterbalans bij de teelt van lisdodde en riet. Daarvoor doen we niet alleen veldproeven, maar gebruiken we ook proefvijvers, omdat daarin de omstandigheden beter te controleren zijn. Dat maakt de resultaten betrouwbaarder.

Werkoverleg tussen de microbiologen en ecologen van KWR.

Minder algengroei

Begin maart zijn in de proefvijvers wortelstokken van riet en lisdodde geplant, die na drie maanden soms al twee meter hoog waren gegroeid. De proefvijvers staan nu, aan het eind van de zomer, vol met planten. Daardoor is er steeds minder algengroei, omdat de planten de aanwezige voedingsstoffen gebruiken en het water beschaduwen. De verdamping die we meten, varieert sterk tussen de verschillende gewassen.

Effecten van doorstroomsnelheid meten

In de proefvijvers voeren we nagemaakt slootwater aan, dat bestaat uit drinkwater met toevoeging van de voedingsstoffen stikstof, fosfor en kalium. We gebruiken drie verschillende doorstroomsnelheden om dat nagemaakte slootwater aan te voeren. Die verschillen in doorstroomsnelheid hebben effect op zowel de plantengroei als op de waterzuiverende werking. Wanneer de dataset compleet is, kunnen we hieruit verdere conclusies trekken. Eind september zullen de planten worden geoogst om de verschillen in biomassa te kunnen bepalen. En wat we niet nodig hebben voor verdere analyses, kan gewoon nuttig gebruikt worden als bouw- en isolatiemateriaal!

WKZ radiologie
Bemonstering van de proefvijvers.
WKZ radiologie
Hoogtemetingen.
WKZ radiologie
Bemonstering van de proefvijvers.
WKZ radiologie
Overzicht van de proefvijvers met KWR gebouw op de achtergrond.
WKZ radiologie
Werkoverleg tussen de microbiologen en ecologen van KWR.
WKZ radiologie
Werkoverleg tussen de microbiologen en ecologen van KWR.
WKZ radiologie
Groei van lisdoddewortels in het water.
WKZ radiologie
Drippers in actie.
WKZ radiologie
WKZ radiologie
WKZ radiologie
WKZ radiologie
WKZ radiologie
WKZ radiologie
WKZ radiologie
WKZ radiologie
delen