project

Menyanthes in Oezbekistan

Oezbekistan wordt geconfronteerd met problemen die veroorzaakt worden door hoge grondwaterstanden. Het grondwater in Oezbekistan stond altijd al dicht aan het oppervlak, maar is in de laatste jaren zo’n 1,5 meter gestegen. De urgentie is hoog om hier een oplossing voor te vinden.

HydroMonitor helpt bij grondwaterproblemen in Oezbekistan

Op uitnodiging van het Eijkelkamp, leverancier van meetinstrumenten en partner van KWR bij het TKI-project rond lysimeters, zal de HydroMonitor ‘ingevlogen’ worden in Oezbekistan om analyses en modelleringen te verrichten op de meetgegevens. Zo wil men beter inzicht krijgen in de grondwaterproblemen die daar veelvuldig optreden. In oktober vertrekt Jos von Asmuth naar Oezbekistan om ter plekke een meerdaagse training te verzorgen in het analyseren van grondwatergegevens en het gebruik van de HydroMonitor. Tegelijkertijd zal Eijkelkamp een meetnet installeren, de datastroom inregelen en een training verzorgen over installatie en onderhoud van het meetnet zelf.

Extra uitdagend

De problemen die spelen zijn grondwateroverlast, maar ook verzilting van het grondwater op uitgebreide schaal. De situatie in Oezbekistan zal niet te vergelijken zijn met die in Nederland, wat het project extra uitdagend, leerzaam en nuttig maakt voor alle betrokken partijen.

Delegatie uit Oezbekistan en Eijkelkamp bezoekt KWR voor een kennismaking (15 oktober 2013).

Resultaten

Royal Eijkelkamp en KWR hebben de apparatuur en software (Menyanthes) geleverd om dit te realiseren, en tegelijkertijd bijgedragen aan capacity building binnen het O’zgashkliti Instituut door hun ingenieurs op te leiden. Royal Eijkelkamp heeft in de hele stad Urgench grondwatermonitoringspeilbuizen met dataloggers geplaatst. De data van die loggers gaan automatisch en near real time naar een centrale controlekamer, waar de Oezbeekse ingenieurs de informatie gebruiken voor hydrologische analyses en voor voorspellingen, waarbij ze gebruikmaken van KWR’s softwaretool Menyanthes. KWR heeft niet alleen deze software geleverd, maar ook de ingenieurs van het O’zgashkliti Instituut getraind in hydrologische modellering en data management.