dr. Edu Dorland

dr. Edu Dorland

  • Teamleider
  • Projectmanager
  • Senior onderzoeker
  • 030-6069532
  • edu.dorland@kwrwater.nl
  • 06-46916697

Edu Dorland is Teamleider Ecohydrologie en geeft sinds 2016 vanuit deze rol dagelijks leiding aan een divers team van eco- en hydrologen. Daarnaast werkt hij sinds 2012 als projectmanager aan een scala van projecten voor o.a. drinkwaterbedrijven, waterschappen, provincies en terreinbeherende organisaties. Hij draagt op deze wijze o.a. bij aan de ontwikkeling van de Waterwijzer Natuur, een vrij beschikbaar instrument dat de effecten van klimaatverandering en het waterbeheer op de terrestrische vegetatie van natuurgebieden berekent. Ook begeleidt hij de ontwikkeling van de tool HydroMonitor, de opvolger van Menyanthes, die is bedoeld voor hydrologische analyse van (grond)waterreeksen. Zijn expertise als onderzoeker en adviseur ligt op het terrein van atmosferische (stikstof)depositie, vegetatieontwikkeling, en natuurbeheer.