dr. Edu Dorland

dr. Edu Dorland

  • Teamleider
  • Senior onderzoeker
  • Projectmanager

Edu Dorland is Teamleider en Projectmanager van het team Ecohydrologie. Daarnaast is hij ecoloog en onderzoeker op het gebied van natuurbeheer, -herstel en ontwikkeling, met name op het gebied van graslanden en heiden. Zijn expertise ligt op het terrein van atmosferische (stikstof)depositie, bodemchemie, vegetatieontwikkeling, en natuurbeheer. Sinds 2013 onderzoekt hij de mogelijkheden de toepassing van drinkwaterslib voor het vastleggen van fosfaat op voormalige landbouwgronden. Ook is hij sinds 2013 redactielid van het Nederlandstalig wetenschappelijke tijdschrift ‘Landschap’.