dr. Edu Dorland

dr. Edu Dorland

  • Teamleider
  • Senior onderzoeker
  • Projectmanager

Edu Dorland is senior ecoloog en werkt sinds 2010 bij KWR. Hij geeft als teamleider van het team Ecohydrologie leiding aan een divers team van eco- en hydrologen. Daarnaast werkt hij sinds 2012 als projectmanager aan een groot scala van projecten. Zijn inhoudelijke expertise ligt op het terrein van atmosferische (stikstof)depositie, bodemchemie, vegetatieontwikkeling, en natuurbeheer. Als onderzoeker en projectmanager heeft Edu gewerkt aan meerdere Natura 2000 projecten en PAS-gebiedsanalyses. Daarnaast is hij betrokken bij projecten die zich richten op verbetering van het stedelijk leefklimaat, zoals de ontwikkeling van blauwgroene daken.