Nieuws

Effectgericht monitoren is klaar voor inzet bij het bewaken van waterveiligheid

Slotbijeenkomst GWRC-project Effect-Based Monitoring in Water Safety Planning in Parijs

Het kan: bioassays inzetten om de waterveiligheid te bewaken. Om deze effectgerichte monitoring tot toepassing te brengen is het nodig dat eindgebruikers, laboratoria en overheden samen een geïntegreerde aanpak ontwikkelen. Dat is een van de conclusies uit het GWRC-project Effect-based monitoring.

Bioassays kunnen een krachtig hulpmiddel zijn bij het bewaken van waterkwaliteit: ze tonen toxische effecten van aanwezige stoffen op organismen en vormen daarmee een goede aanvulling op chemische analyses van watermonsters. Effectgerichte monitoring met bioassays kan bijdragen aan het signaleren en opsporen van mogelijk schadelijke microverontreinigingen in water en onderdeel vormen van een effectief monitoringspakket.

Praktisch nut

In 2019 startte een GWRC-project om het praktische nut van effectgerichte monitoringstechnieken aan te tonen en ervaringen te verzamelen. Een enquête onder 63 wetenschappers, praktijkmensen en overheidsvertegenwoordigers uit 19 landen liet zien dat driekwart van hen vond dat inzet van effectgerichte monitoring het bewaken van de drinkwaterkwaliteit zou verbeteren en goed zou zijn voor het publieke vertrouwen in drinkwater.

Bijeenkomst bij Suez

Projectpartners Veolia, Suez, Griffith University, Helmholz Centre for Environmental Research – UFZ,  GWRC en KWR hebben zich de afgelopen jaren gebogen over methoden en hulpmiddelen voor effect-based monitoring, hoe deze technologie kan worden opgenomen in een beleidsraamwerk en diverse casestudies. Zij kwamen op 19 september bijeen bij Suez in Parijs voor een afsluitende workshop met GWRC-leden, experts, eindgebruikers en andere geïnteresseerden, welkom geheten door de  Senior-vice president Innovation, Research & Services van Suez, Jerome Bailly. Tijdens de workshop werden ideeën uitgewisseld over toepassingsmogelijkheden voor effectgerichte monitoringstechnieken, de belangrijkste barrières voor implementatie en de stappen die genomen kunnen worden om deze te doorbreken.

De deelnemers die aanwezig waren bij de slotbijeenkomst tijdens een pauze. Ongeveer evenveel mensen namen digitaal deel aan het overleg, met Milo de Baat als moderator

Klaar voor inzet

Een belangrijke conclusie is dat effect-based monitoring klaar is voor inzet in de praktijk en daarbij diverse voordelen kan hebben. Een goed geïntegreerde inzet van de technologie, kan kostenbesparingen opleveren en bijdragen aan de veiligheid van water. Daarvoor is het nodig dat er voldoende laboratoria zijn die de technologie reproduceerbaar kunnen inzetten en dat eindgebruikers, overheden en laboratoria gezamenlijk een betrouwbare en reproduceerbare inzet van bioassays ontwikkelen, zodat er ook goede (wettelijke) richtlijnen komen voor het gebruik van bioassays en het beoordelen van de resultaten van dergelijke metingen.

Het afsluitende rapport van dit GWRC-project zal begin 2023 beschikbaar zijn en dan toegevoegd worden aan de projectresultaten die al op de projectpagina staan.

Milo de Baat en Geertje Pronk voor het gebouw van Suez in Parijs, waar de slotbijeenkomst werd gehouden.

delen