Tag-pagina

Bedrijfstakonderzoek - Thematisch Onderzoek - Klant

Het ontwikkelen van sociaalwetenschappelijke kennis ter ondersteuning van de drinkwaterbedrijven in het duiden van de steeds complexere rol van particuliere klanten in de samenleving en vertaling van deze kennis (in afstemming) naar de bedrijfsvoering. Hiermee beoogt het thema enerzijds inzicht te verkrijgen in de uiteenlopende wensen, behoeften en percepties van klanten in de maatschappij, en anderzijds de implicaties hiervan te schetsen voor het handelingsperspectief van drinkwaterbedrijven, bijvoorbeeld ten aanzien van hun maatschappelijke rol, transparantie en participatiemogelijkheden met klanten.