Column

Hongkong groeit, en ook de vraag naar betere (afval)waterinfrastructuur

Van 8 – 10 april was ik met manager Watersystemen en Technologie Idsart Dijkstra van KWR en prof. Merle de Kreuk van de TU Delft te gast in Hongkong. Merle en ik waren uitgenodigd door het Nederlandse consulaat. In de ‘Nederlandse maand’ spraken we op 9 april op het event “Building Resilience through Sustainable Urban Water Management” over respectievelijk afvalwaterbehandeling en drinkwaterdistributie in Nederland. Er waren ruim 100 deelnemers van de overheidsdiensten voor drinkwater, afvalwater, en milieu, en van de verschillende universiteiten en consultants. Met lezingen uit Hongkong en Nederland en paneldiscussies over de volgende stap in Hongkong was het een interessante bijeenkomst waar we heel veel mensen hebben ontmoet. Tijdens het diner voor een select gezelschap, dat ons werd aangeboden door het consulaat, hebben we kunnen spreken met de belangrijke mensen bij de overheidsdiensten en HKUST.

De uitnodiging kwam op een goed moment, omdat KWR al contact had met het plaatselijke waterbedrijf (WSD, water supplies department), met een lokale consultant en met de Hongkong University of Science and Technology (HKUST). WSD is zeer geïnteresseerd in ons lage lekverlies, in onze ervaring met drinkwaterdistributie zonder bergen die voor een hoge druk zorgen, en in zogenaamde “smart networks”.

De Nederlandse consul, sprekers en panelleden van het Water Event op 9 April.

 

KWR gaat de consultant adviseren in een onlangs gestart project rond een waterkwaliteitsprobleem bij WSD. HKUST doet behoorlijk fundamenteel onderzoek naar een lekdetectietechniek, die mogelijk in de toekomst op Nederlandse inspectiemodules geplaatst kunnen worden. Het was heel goed om niet alleen via de e-mail of gebrekkige skype-verbindingen contact te hebben met deze mensen, maar ze ook in hun eigen omgeving te zien en te spreken.

Wonen in Hongkong

In Hongkong wonen  7,4 miljoen mensen op een oppervlak van 30 bij 30 km, waarvan slechts 20% gebruikt kan worden voor bewoning: de rest van het oppervlak is water of berg. Er staan dan ook een grote hoeveelheid hoge woontorens met heel veel appartementjes. De woonlasten zijn enorm hoog, dus jonge mensen kunnen het zich niet zomaar veroorloven om op zichzelf te gaan wonen.

Investeren in waterinfrastructuur

De inkomsten van de overheid in Hongkong zijn grotendeels afhankelijk van de dure grondprijs, terwijl de inkomstenbelasting heel laag is en zelfs de operationele kosten van drinkwater niet gedekt worden door de tarieven waarvoor het drinkwater verkocht wordt. De samenleving lijkt goed te functioneren, en op een hoog technologisch niveau. Zolang de bevolking blijft groeien en de prijs van de grond ook, is het mogelijk om te blijven investeren in drink- en afvalwaterinfrastructuur. Tussen het jaar 2000 en 2015 is bijvoorbeeld ruim 3000 km aan drinkwaterleidingen (40% van het totaal) vervangen. Met deze actie is het lekverlies teruggedrongen van 25 tot 15%, en de ambitie ligt er om dit nog verder te verlagen.

Leveringszekerheid

Naast 6000 km aan drinkwaterleidingen beheert WSD ook een netwerk van 2000 km waarmee zeewater voor de toiletspoeling wordt gedistribueerd. Dit zeewaternetwerk heeft een minder strenge eis aan leveringszekerheid, het drinkwaternet dient hier als backup. Het drinkwaternet heeft een behoorlijk hoge leveringszekerheid, juist ook omdat de woontorens van meerdere kanten worden gevoed. WSD is bezig om het drinkwaternetwerk in Direct Metered Areas of DMA’s op te delen. Ze zijn ongeveer op de helft met nu 2400 DMA’s. De drinkwaterinstallatie in de woontorens, met verscheidene tanks en pompen, is moeilijk te inspecteren en de WSD beveelt dan ook aan om het water eerst te koken alvorens het te drinken. Alleen in heel nieuwe woontorens kan direct uit de kraan worden gedronken.

Drinkwaterverbruik

We hebben proberen te reconstrueren waar het geleverde drinkwater zoal aan besteed wordt. Een kwart lijkt huishoudelijk verbruik, 15% is lekverliezen (of toch veel hoger?), en de rest zal dan commercieel verbruik zijn, waar de vele eettentjes en restaurants waarschijnlijk een groot aandeel in vormen. Een beter inzicht in het verbruik kan kansen blootleggen voor waterbesparing en inzet van gezuiverd afvalwater voor de drinkwaterbereiding.

Grote uitdaging

Uit de diverse gesprekken kwam naar voren dat het voor het waterbedrijf (WSD) een zeer grote uitdaging is om elke dag maar aan de eisen te kunnen blijven voldoen. De zeer drukke wegen mogen niet worden opgebroken en de burger wordt steeds mondiger, dit leidt tot een omgeving waarin steeds meer gekeken wordt naar risico’s. We zien kansen om de kennis en ervaring uit de Nederlandse watersector toe te passen op de situatie van Hongkong, een aantal van onze tools en modellen zouden een brug kunnen slaan tussen de theorie en de praktijk in Hongkong. Met een groeiende bevolking is dat een belangrijke opgave.

Infrastructuur anders aanleggen

Naast de verbetering van de bestaande infrastructuur zijn er in Hongkong ook kansen om nieuwe infrastructuur anders aan te gaan leggen. Er zijn grootse plannen om nog 1700 ha in te polderen om woonruimte te bieden voor nog eens 1 miljoen mensen. WSD wil verkennen hoe daar een “smart network” met laag lekverlies kan worden aangelegd en met gebruik van pompen in plaats van de druk uit de bergen betrouwbaar water kan worden geleverd. Wellicht een show case voor Azië?

Op de laatste dag van ons verblijf hebben we het testleidingnet op HKUST bekeken en een startoverleg gehad met de consultant. Allemaal heel informatief. ’s Avonds hebben we nog even de belangrijke sponsor van veel onderzoek (en zelfs hele universiteiten) bezocht, de paardenraces. Natuurlijk moeten we culturele verschillen overbruggen, maar we hebben goede vooruitzichten op concrete afspraken voor interessant onderzoek in en voor deze nog steeds groeiende metropool.

 

 

delen