project

Biologische sulfaatreductie in de afvalwaterzuivering

De sliblijn beslaat ongeveer een kwart van de totale kosten van de afvalwaterzuivering. Minimalisatie van de hoeveelheid spuislib zal daarom een forse kostenbesparing opleveren. Mogelijk leveren sulfaatreducerende bacteriën (SRB) hierin een bijdrage.

Technologie

Sulfaatreducerende bacteriën zorgen voor een stabiele verwijdering van organisch materiaal tegen een zeer geringe slibgroei. Andere voordelen van toepassing van SRB op afvalwaterzuivering zijn de vorming van korrels, verwijdering van zware metalen, geringer energieverbruik en een reductie van pathogenen. In dit onderzoek is de toepassing van SRB op huishoudelijk afvalwater bij lage watertemperaturen (10°C) op pilotschaal getest.

Uitdaging

Bij de afvalwaterzuivering Harnaschpolder van Delfluent is gedurende ruim een half jaar onderzoek uitgevoerd op pilotschaal. De pilotreactor is door Paques ontworpen en geïnstalleerd. De bedrijfsvoering is mede door KWR verzorgd. Het onderzoek is gericht op de mate van de SRB activiteit bij toepassing op het huishoudelijk afvalwater bij lage temperaturen en op een optimale procesvoering.

Oplossing

Het onderzoek laat zien dat SRB bij een relatief lage temperatuur van 10°C efficiënt organische stof uit huishoudelijk afvalwater verwijderen.