dr.ir. Tessa van den Brand

dr.ir. Tessa van den Brand

  • Onderzoeker
  • Kwaliteitscoördinator
  • 030-6069629
  • tessa.van.den.brand@kwrwater.nl

Tessa van den Brand is sinds 2010 werkzaam bij KWR als wetenschappelijk onderzoeker en staat nu mee aan de wieg van het nieuwe team energie en circulaire systemen. Haar promotie onderzoek “sulfaat reducerende bacteriën in afvalwater” heeft zij uitgevoerd in dienst van KWR en in 2014 succesvol verdedigd aan de TU Delft. Dit onderzoek combineerde haar kennis op het gebied van bioprocestechnologie, huishoudelijk afvalwater en moleculaire en analytische analyses en had als doel om een duurzaam innovatief concept te verkennen om mogelijkheden voor Nederland.
Het nastreven van een bewustere en zelfkritische samenleving, en watersector, is één van de grote drijfveren van Tessa. Milieu speelt hierbij een significante rol, maar is vaak ook ongrijpbaar en lastig te bediscussiëren. Met enige regelmaat worden nieuw bedachte innovatieve concepten eenzijdig belicht en daardoor onterecht afgewezen of doorgezet. Dat zag ze graag anders, en daarom is zij in 2014 zich ook gaan toeleggen op milieuvraagstukken.
Tessa’s expertise op het gebied milieu werkt faciliterend bij het beoordelen van nieuwe technologieën en concepten; bijvoorbeeld ten behoeve van resource recovery, voor de waterketen. Het kan helpen bij vraagstukken als: is dit concept echt zo ‘groen’ als we hopen? Welke onderzoeksrichting is het meest kansrijk om op (korte) termijn milieuwinst te behalen? Welk proces is het sterkst verantwoordelijk voor geluidshinder, klimaatverandering e.d.? Maar deze tool maakt het ook mogelijk om toekomstscenario’s door te rekenen, zoals welk concept is gunstig in de toekomst als we naar groenere energiebronnen gaan? Of als we een centraal resource recovery plant kunnen realiseren?