Nieuws

Principal Scientist en ecohydroloog Flip Witte verlaat KWR

OPVOLGER RUUD BARTHOLOMEUS NEEMT (ECO)HYDROLOGIE-STOKJE OVER

De afgelopen 13,5 jaar heeft Flip Witte bij KWR de wetenschappelijke disciplines hydrologie, bodemchemie en vegetatiewetenschap geïntegreerd,  een grote hoeveelheid papers gepubliceerd, en is als bijzonder hoogleraar op de afdeling systeemecologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam verbonden geweest. Flip Witte heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het innovatief ecohydrologische model voor vegetatieontwikkeling PROBE. Hij verlaat KWR en draagt het stokje over aan Ruud Bartholomeus.

Kennis overdragen en delen is Flip Witte op het lijf geschreven. Hij is bedreven in het inzichtelijk maken van de relaties tussen (grond)water, bodemchemie en vegetatie, in het licht van klimaatverandering. Bij KWR heeft hij als leider van het team Ecohydrologie een grote bijdrage geleverd aan de integratie van de wetenschappelijke disciplines hydrologie, bodemchemie en vegetatiewetenschap. Hij publiceerde in zijn 13,5 jaar bij KWR meer dan honderd papers over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast was hij sinds maart 2007 bijzonder hoogleraar op de afdeling systeemecologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar hij een aantal PhDstudenten en post-doc’s heeft begeleid.

PROBE

Witte heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan innovatieve ecohydrologische modellering van vegetatieontwikkeling (met PROBE), grondwateraanvulling en nitraatuitspoeling onder een
veranderend klimaat. PROBE maakt een wezenlijk onderdeel uit van de Waterwijzer Natuur. Dit model berekent de effecten van klimaatverandering en het waterbeheer op de terrestrische vegetatie van natuurgebieden.

Ruud Bartholomeus

Nu vindt Witte het echter tijd om in zijn eigen bedrijf wetenschappelijk werk te gaan doen. Ruud Bartholomeus, wetenschappelijk onderzoeker
hydrologie en verbonden aan Wageningen Universiteit, volgt Flip Witte op als principal scientist. Vanuit zijn expertise hydrologie en de kennis van de wisselwerking tussen bodem, plant en
atmosfeer is hij betrokken bij de ontwikkeling van zowel de Waterwijzer Landbouw als de Waterwijzer Natuur. Daarnaast richt hij zich op kennisontwikkeling voor een robuuste zoetwatervoorziening in het landelijk gebied, waarbij verschillende (ook alternatieve) zoetwaterbronnen efficiënt moeten worden benut.

delen