Nieuws

Digitale kaart brengt grondwaterkwaliteit interactief in beeld

KWR heeft in opdracht van het Platform Meetnetbeheerders Grondwaterkwaliteit een digitale kaart van Nederland ontwikkeld die de waterkwaliteit interactief in beeld brengt.

Interactieve kaart brengt grondwaterkwaliteit in beeld

Screenshot van de interactieve kaart

Met de kaart, een Geografisch Infomatiesysteem(GIS), kunnen meetresultaten van diverse algemene en antropogene stoffen in grondwater interactief worden gevisualiseerd. De gebruiker kan inzoomen op de kaart, en meetgegevens voor verschillende jaren of diepten naast elkaar weergeven. Ook bestaat de mogelijkheid om waarnemingen op risico-locaties te filteren, zodat alleen waarnemingen op Kader Richtlijn Water (KRW)-locaties worden gepresenteerd. De kaart geeft inzicht in meetrondes uit de jaren 2016/2017 en 2018/2019.

Het GIS bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Anorganische stoffen
  • Drempelwaarde stoffen
  • Top 10 bestrijdingsmiddelen
  • Top 10 stoffen
  • Totaalkaarten

Voor KWR Water Research Institute is de kaart een manier om onderzoek naar de verspreiding en effecten van grondwaterverontreiniging voor de praktijk te vertalen. Het is een innovatieve en gebruiksvriendelijke tool voor het communiceren van grote aantallen grondwaterkwaliteitsparameters. Ten opzichte van “platte” kaartenatlassen, kan de gebruiker eenvoudig door de viewer navigeren en zelf instellingen kiezen. Hiermee biedt de kaart beslisinformatie over grondwaterkwaliteit voor beleidsadviseurs, bestuurders en burgers.

De digitale kaart is vanaf nu beschikbaar op de site van KWR.

delen