Nieuws

Innovatief blauwgroen dak geïnstalleerd op bedrijventerrein in Verenigd Koninkrijk

KWR, Polypipe Terrain Ltd. en Drainproducts BV installeerden een hypermodern blauwgroen dak “SmartRoof 2.0”

Na de succesvolle lancering van het eerste SmartRoof-project in Amsterdam (www.projectsmartroof.nl) in 2017 is in juni 2018 een tweede dak getransformeerd naar een ‘blauw’ (regenwateropvang, -opslag en -hergebruik) en groen (biodivers) dak. Dit tweede pilotproject omvat wederom een op maat gemaakte lysimeter, waarmee de werkelijke verdamping kan worden gemeten. Nauwkeurige bepaling van de werkelijke verdamping is cruciaal om betrouwbare schattingen van zowel de water- als energiebalans te kunnen maken en dus voor de evaluatie van klimaatadaptieve maatregelen.

In de steeds drukkere en dichtbebouwde stedelijke omgeving zijn daken niet langer slechts de bovenkant van een gebouw, maar worden ze een integraal functioneel onderdeel van de energieprestatie van gebouwen en het beheer van het regenwater. Daken kunnen zo het stedelijk hitte-eiland effect verminderen, met positieve effecten op (de gezondheid van) mensen en de stedelijke biodiversiteit. Door op daken bovengenoemde blauwe en groene functies te combineren, willen we de veerkracht en klimaatadaptatie van steden vergroten. Op deze daksystemen, waar regenwater wordt opgevangen, opgeslagen en capillair wordt teruggevoerd naar de substraatlaag voor plantirrigatie (zonder het gebruik van pompen, slangen of energie), kan een grote verscheidenheid aan plantensoorten groeien.

Proeflocatie vol met sensormateriaal

In dit stadium fungeren de blauwgroene daken als proeflocaties om de water- en energiebalans te demonstreren en wetenschappelijk te valideren. In het blauwgroene dak dat KWR, Polypipe Terrain Ltd. en Drainproducts BV onlangs hebben geïnstalleerd op het terrein van Polypipe Terrain (in Aylesford, UK), is een aantal sensoren geïnstalleerd om deze parameters te meten. De kern van dit systeem is onze unieke op maat gemaakte lysimeter, waarmee de werkelijke verdamping (de som van bodem- en plantverdamping  door planten) kan worden gemeten. Inzicht in verdamping is cruciaal voor betrouwbare schattingen van zowel de water- als energiebalans en dus voor de evaluatie van maatregelen voor klimaatadaptatie. Daarnaast geven verdampingsmetingen inzicht in de mate van droogte en zuurstofstress van planten op het dak. De gegevens van de proeflocaties in Amsterdam en Aylesford worden gebruikt om deze daksystemen te optimaliseren en helpen onze kennis en ervaring te vergroten in de ontwikkeling van multifunctionele daken, circulair waterbeheer en groeiomstandigheden voor steden die voorbereid zijn op de toekomst.

 

delen