Nieuws

De nieuwe HydroMonitor: nóg beter inzicht in de grondwatertoestand

Opvolger van Menyanthes gelanceerd

KWR lanceert vandaag HydroMonitor – een veelzijdige tool voor hydrologen en opvolger van Menyanthes. Jarenlange ontwikkelingen, inventarisaties van gebruikerswensen en onderzoek naar de beste methodes om het programma toekomstproof te maken, gingen hieraan vooraf. Op basis van landelijke databronnen biedt Hydromonitor een totaalbeeld van de externe invloeden op grondwaterstanden.

HydroMonitor kan snel en gemakkelijk de hydrologische toestand van een gebied ontrafelen. De tool is ontwikkeld door KWR en bevat alle functionaliteiten voor de tijdreeksanalyse en visualisatie uit het voormalige Menyanthes (Hydro-Times). Het ontwerp is internationaal inzetbaar, kan worden gevoed met nieuwe databronnen en is te integreren met aanvullende modules.

Veelzijdige tool voor hydrologen

Diverse factoren hebben invloed op de grondwaterstand, zoals neerslag, verdamping, grondwateronttrekkingen en het waterpeil in beken, kanalen en rivieren. Met HydroMonitor kan iedere hydroloog en ecoloog tijdreeksen analyseren, zonder dat dit de tijdbesteding of wiskundige expertise vraagt die bij andere programma’s nodig is. Doorgaans wordt HydroMonitor op verschillende manieren ingezet om grip te krijgen op grondwatersystemen. Bijvoorbeeld om te beoordelen of ingrepen in de waterhuishouding leiden tot de gewenste effecten op de grondwaterstand. Of om snel van een set meetreeksen grondwaterstatistieken uit te rekenen.

Gratis licentie

De voorloper van HydroMonitor is Menyanthes, dat inmiddels in gebruik is bij meer dan 150 organisaties, nationaal en internationaal: waterschappen, provincies, gemeenten, waterbedrijven en terreinbeheerders. Ook KWR zelf past het veelvuldig toe bij het eigen onderzoek. Naar verwachting zal zijn opvolger HydroMonitor een vergelijkbare populariteit genieten. Gebruikers met een servicecontract voor Menyanthes kunnen gratis de overstap maken naar HydroMonitor.

KWR organiseert in mei en juni demonstratiesessies voor HydroMonitor. Bent u hierin geïnteresseerd, of heeft u vragen over de tool, neem rechtstreeks contact op met ons supportteam: .

delen