Nieuws

Vier watertechnologieprojecten gehonoreerd binnen PPS-call voor Landbouw, Water en Voedsel

De PPS-call voor Landbouw, Water en Voedsel heeft vier projecten opgeleverd waarin TKI Watertechnologie met KWR aan deelneemt. In totaal zijn 107 projecten binnen de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem en de ministeries van LNV en IenW goedgekeurd, met een budget van 134 miljoen euro.

De watertechnologieprojecten richten zich op PFAS, klimaatadaptatie in Laag-Nederland, hergebruik van effluent in de glastuinbouw en micronutriënten in de kringloop. De resultaten moeten leiden tot antwoorden op vragen uit de kennis- en innovatieagenda Landouw, Water en Voedsel rond klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied en het verbeteren van de waterkwaliteit.

 

Vier watertechnologieprojecten gehonoreerd binnen PPS-call voor Landbouw, Water en Voedsel

  • TKI Watertechnologie
Ga naar de bron
delen