project

Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten 2

Dit project is een doorstart van het project ‘Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten’. In dit project wordt binnen drie werkpakketten verder kennis ontwikkeld om tot een optimalisatie van hergebruik drainwater te komen in substraatteelten, namelijk:

  • Werkpakket 1: Telen met toelating van meer natrium II
  • Werkpakket 2: Invloed van filtratie
  • Werkpakket 3: Invloed toegevoegde producten op waterkwaliteit

TKI Watertechnologie is betrokken bij werkpakket 2.

Werkpakket 2: Invloed van filtratie

Filtratie is een belangrijk instrument om de waterkwaliteit in recirculerende teeltsystemen te beïnvloeden. Door het verwijderen van vaste delen wordt voorkomen dat bijvoorbeeld druppelaars en sproeiers verstoppen. Verder wordt de werking van andere waterbehandelingsunits verbeterd. In volledig gesloten teeltsystemen moet filtratie zorgen voor een efficiënte verwijdering van in ieder geval onopgeloste delen, maar kan door fijnere nafiltratie te kiezen ook zwevende en opgeloste stof verwijderen, zonder dat het filterspoelwater geloosd hoeft te worden. Filtratie heeft ook een effect op toegevoegde weerbaarheidsverhogende stoffen als plantversterkers en microbiële preparaten; bij dosering op de verkeerde plaats worden alle toegevoegde stoffen weer uit het systeem verwijderd, voordat het zijn werking heeft kunnen doen.

Binnen werkpakket 2 wordt de waterkwaliteit op verschillende punten in teeltsysteem van een groot aantal bedrijven op drie momenten in het jaar gemeten. Hierbij wordt gekeken naar het aantal deeltjes, deeltjesgrootteverdeling, UV-transmissie, redoxwaarde, EC, pH, nutriënten en totaal organisch koolstof (TOC). Op basis van deze metingen wordt een ontwerp gemaakt van een filtratiesysteem, wat op pilotschaal getest en gefinetuned wordt. Vervolgens wordt een stap naar de praktijk gemaakt om een filtratiesysteem te implementeren, de effecten te monitoren en de filtratie te demonstreren. Rond deze demonstraties worden ook bezoekmomenten georganiseerd.

Dit project wordt gefinancierd door: KIJK io/Glastuinbouw Nederland (WP1 en WP3), Topsector T&U en TKI Watertechnologie (WP2),  Elektravon/Haket (WP1), YARA (WP1), Priva Horticulture BV (WP2), UVAR Holland BV (WP2), Fiber Filtration (WP2), Stowa (stimuleringsbudget emissiebeperking glastuinbouw) (WP2), Moor Filtertechniek (WP2), Hortispeed (WP2), Agrozone BV (WP3), overige private partijen (WP3) en LNV (alle werkpakketten). Het is een project binnen de koepel PPS Glastuinbouw Waterproof van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.