project

Adsorptieve en biologische verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit collectief ingezameld lozingswater van de glastuinbouw

De tuinbouw staat voor een flinke uitdaging; tenminste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen moeten uit het lozingswater worden verwijderd. Het is noodzakelijk hiervoor een duurzame, bestendige oplossing te vinden, tegen lage exploitatiekosten en met minimale inspanningen voor onderhoud. Dit project richt zich op onderzoek naar een nieuw zuiveringsconcept om aan die eisen te voldoen, gebaseerd op twee processen: adsorptie en biologische zuivering.

Technologie

Met dit project willen we onder verschillende praktijkscenario’s nieuwe kennis opdoen over adsorptie- en afbraakroutes voor gewasbeschermingsmiddelen. Duidelijk moet worden welke bacteriën en microbiële gemeenschappen bij deze processen betrokken zijn, inclusief hun ideale groeiomstandigheden. Daarnaast onderzoeken we de stabiliteit van de microbiële gemeenschap over langere tijd en hoe deze omgaat met omgevingsfluctuaties. Deze kennis leidt ertoe dat de tuinbouw stappen kan maken in de vereisten rond het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit het lozingswater.

Uitdaging

Binnen de drinkwatersector wordt adsorptie al decennia succesvol toegepast om microverontreinigingen, waaronder gewasbeschermingsmiddelen, uit voorbehandeld oppervlaktewater te halen. Op deze manier kan drinkwater van onberispelijke kwaliteit worden geleverd. En biologische zuivering wordt al lang ingezet om afvalwater te zuiveren. Dit project beoogt antwoord te geven op de vraag of deze kennis ook kan worden toegepast op het lozingswater vanuit de glastuinbouw.

Oplossing

Het onderzoek spitst zich toe op de toepasbaarheid van fysisch-chemische en biologische processen uit de watertechnologie in de tuinbouw. Naast directe economische- en veiligheidsvoordelen levert dit ook een groener imago op; een verduurzaming van de sectoren als geheel.