project

Technologie voor behandeling van lozingswater in de glastuinbouw

De glastuinbouw staat voor de uitdaging de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit het productieproces te verlagen, om negatieve effecten op oppervlakte- en grondwater te voorkomen. Vanaf 1 januari 2018 wordt een generieke zuiveringsplicht van kracht en moeten alle telers zuivering toepassen op al het lozingswater uit de teelt voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen. Zuiveringsinstallaties moeten een minimaal zuiveringsrendement hebben van 95%, vastgesteld op basis van Standaard Water. Van een klein aantal oxidatietechnieken is bekend dat ze aan deze zuiveringseis kunnen voldoen. De effectiviteit van andere waterbehandelingstechnieken die zonder vorming van bijproducten kunnen worden ingezet, is nog niet voldoende onderzocht.

Technologie: actief kool filtratie

Actief koolfiltratie heeft in eerder onderzoek laten zien in potentie zeer geschikt te zijn voor toepassing in de tuinbouw. De risico’s bij langdurige belasting, de geschiktheid van verschillende typen kool en het verwijderingsrendement gedurende belasting zijn onvoldoende bekend.

Inzicht

Ontwikkeling van actief koolfiltratie als technologie die aanvullend of concurrerend is met de bestaande zuiveringstechnologieën voor lozingswater in de glastuinbouw. Dit bestaat uit inzicht in de uitvoeringsvorm inclusief voorbehandelingstechnologie, en een protocol voor toepassing van actief koolfiltratie zowel op individuele als collectieve schaalgrootte. Daarnaast wordt meer inzicht verkregen in het gedrag van gewasbeschermingsmiddelen in het Standaard Water en in de representativiteit van de modelstoffen, en daardoor mogelijkheden voor het verbeteren van de (kosten)effectiviteit van de zuivering.

Oplossing voor de tuinder

De toepasbaarheid van actief kool voor verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater bij de glastuinbouw is vastgesteld op basis van een technische deskstudie, laboratorium onderzoek en proefonderzoek op praktijkschaal. Er is meer inzicht verkregen in de speciatie van Standaard Water.

Daarnaast is een beslissingsondersteunende tool opgesteld die helpt bij het kiezen van geschikte zuiveringstechnologie voor behandeling van lozingswater, en is de bruikbaarheid ingeschat van modelstudies die de verwijderbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen met actief kool kunnen voorspellen.