Nieuws

Science meets Practice in Delft

Netwerkgroep Industriewater bezoekt de industriewatergroep van TU Delft

Op 12 september was de TU Delft de ontmoetingsplek voor alweer de achttiende  bijeenkomst van de Netwerkgroep Industriewater, een platform dat door KWR wordt onderhouden. In de middagsessie gaven verschillende PhD- en MSc-studenten korte pitches over hun innovatieve onderzoek op het gebied van industriewater. Dat leverde een mooie brug op tussen wetenschap en praktijk.

Industriewatergroep TU Delft

De industriewatergroep valt onder de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Afdeling Watermanagement van de TU Delft en staat onder leiding van Henri Spanjers. Na een korte inleiding van Spanjers over zijn groep passeerden diverse interessante onderwerpen de revue, zoals absorptie-ontzouting met laagwaardige warmte, afbraak van fenolhoudend afvalwater in een anaerobe MBR, ionscheiding in regeneraat van ionenwisseling met dubbele NF, ammoniaterugwinning met bipolaire elektrodialyse en het corrosiegedrag van staal in zwak alkalisch koelwater. Rode draad door alle pitches was het enthousiasme van de studenten voor hun master- of PhD-onderwerpen.

Netwerkgroep Industriewater KWR

Via de Netwerkgroep Industriewater biedt het KWR-team Industrie, Afvalwater & Hergebruik (IAH) een platform voor industriële partijen waarin zij contacten kunnen leggen en onderhouden en kennis kunnen delen en overdragen.

De Netwerkgroep Industriewater bestaat uit bedrijven in de (petro)chemische sector, de voedingsmiddelensector en energie- en utilityleveranciers. Alle industriële eindgebruikers, maar ook energie- en utilityleveranciers, kunnen hieraan deelnemen. Wij heten nieuwe deelnemers van (chemische) bedrijven en utilities van harte welkom!

delen