Nieuws

Bloembollensector richting nul erfemissie

In het project Bloembollenteelt Waterproof werken partijen in de bollenteelt samen aan het ontwikkelen en testen van waterzuiveringstechnieken voor het behandelen van met gewasbeschermingsmiddelen vervuild afvalwater afkomstig van het erf. Doel van het project is om technologieën te ontwerpen en te testen die geschikt zijn voor behandeling van de (meest vervuilde) stromen op het erf.

In de bollenteelt wordt voor veel handelingen water gebruikt. Door erfafspoeling kan het oppervlakte- en grondwater belast worden met gewasbeschermingsmiddelen. Dit schaadt de waterkwaliteit. Door waterbehandeling wordt dit water geschikt voor hergebruik of wordt ten minste het afspoelen van beschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater voorkomen.

Het project wordt breed gedragen; bloembollentelerstelers, KAVB, waterschappen, technologieleveranciers en KWR werken samen aan oplossingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door KWR en mede gefinancierd door TKI Watertechnologie, welke een onderdeel is van het Nederlandse topsectorenbeleid.

Technologie snel toepasbaar voor sector

Groot voordeel is dat technologiebedrijven en bloembollentelers meedoen aan het project. Hierdoor zijn beschikbare zuiveringstechnieken snel toepasbaar voor de bollensector. Ook de kennis uit andere sectoren komt goed van pas zoals kennis uit de drinkwaterbereiding, of waterbehandeling van de glastuinbouw.

Zoeken naar de juiste zuiveringstechnologieën

Het project is gestart met monsternames op verschillende bloembollenbedrijven om de samenstelling van verschillende waterstromen op het erf vast te stellen. Hierbij wordt gekeken naar de concentratie van gewasbeschermingsmiddelen in de waterstromen, maar ook naar andere parameters die belangrijk zijn bij het ontwerpen van een waterbehandelingstechnologie, zoals de troebelheid, en organisch stof gehalte. Vervolgens start het onderzoek naar de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen met verschillende technologieën in het laboratorium en op praktijkbedrijven. Het project loopt tot en met september 2020.

Uitvoering en financiering

Dit project wordt uitgevoerd door KWR. De projectpartners brengen kennis en materiaal in en financieren dit project. Projectpartners zijn Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Zuiderzeeland, Hoogheemraadschap van Rijnland, fa Schutte en J& T Bloembollen (vertegenwoordigd door Flynth), Lonza, Agrozone, Profyto DSD, VAM Watertechniek, KAVB. Medefinancier is TKI Watertechnologie.

Voor meer informatie over dit bericht of het project kunt u terecht bij Peter Knippels: .

delen