Nieuws

Zoetwatervoorziening en waterhergebruik: verbind sectoren

WiCE Roadshow ‘Zuinig met Zoet’

Voldoende zoetwater, voor alle gebruikers en functies. Altijd. In Nederland en Vlaanderen is dat een steeds grotere uitdaging. Als oplossing wordt op regionaal en lokaal niveau gestreefd naar zelfvoorziening en een zo efficiënt mogelijke benutting van de zoetwaterbronnen. De inzet van restwater wordt algemeen gezien als een belangrijk deel van de oplossing. Immers, elke druppel die wordt hergebruikt, hoeft niet te worden onttrokken aan het grondwater.

Ruim 70 vertegenwoordigers uit de sectoren drinkwater, afvalwater, overheid, landbouw en industrie kwamen 10 oktober bijeen voor de roadshow ‘Zuinig met Zoet’, een initiatief van Brabant Water, Waterschap Brabantse Delta, Stowa en het KWR-onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie. Doel van het roadshow-concept is elkaar inspireren en kennis en ervaringen delen, ditmaal over maatregelen voor de balans in zoetwatervraag en –aanbod. Hoe matchen we periodes met te veel aan water met periodes van watertekort? Hoe kan water verantwoord worden hergebruikt voor de zoetwatervoorziening? Hoe maken we de slag naar regionale zelfvoorziening? En wat zijn de voor- en nadelen van een cross-sectorale benadering?

Noord-Brabant is een van de regio’s met een toegenomen druk op het beschikbare water. Alle partijen voelen de noodzaak om zuinig met water om te gaan, water vast te houden en grondwater actief aan te vullen. Ook het verder verbinden van de waterketen en het watersysteem kan een belangrijke bijdrage leveren; gezuiverd restwater dat nu snel uit gebieden wordt afgevoerd, is tevens een significante bron van water. Hergebruik van restwater dient echter wel verantwoord te gebeuren: zowel de kansen als de risico’s moeten zorgvuldig afgewogen worden.

Veel kansen zijn er voor waterhergebruik tussen sectoren, zoals werd geïllustreerd in verschillende praktijkvoorbeelden. In het Vlaamse Ardooie levert groenteverwerker Ardo jaarlijks ruim 150.000 m3 gezuiverd restwater aan omliggende agrariërs. Evenzo levert de Suiker Unie in Dinteloord jaarlijks 300.000 m3 restwater dat door de tuinders van het naastgelegen glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland wordt opgewerkt tot gietwater. Is restwater uit de voedingsmiddelenindustrie een relatief ‘veilige’ bron, spannender wordt het als we water uit een regionale waterzuiveringsinstallatie (RWZI) willen hergebruiken, bijvoorbeeld vanwege diverse microverontreinigingen in het restwater. Naar de kansen en risico’s van de inzet van dit restwater wordt binnen het onderzoeksthema ‘Zuinig met Zoet’ en in samenwerking met universiteiten onderzoek gedaan. Maar ontwikkelingen gaan snel, en door vergaande zuivering van huishoudelijk afvalwater leveren waterschappen in de nabije toekomst wellicht ‘waterkwaliteit op maat’ – de RWZI als Waterfabriek.

‘Verbind sectoren’, zo laat de roadshow zich volgens de organisatoren Ruud Bartholomeus en Klaasjan Raat goed samenvatten. “In plaats van elk apart een oplossing te zoeken voor hetzelfde probleem, de zoetwaterbeschikbaarheid, trekken de sectoren samen op. Alleen gezamenlijk kunnen we een verantwoorde benutting, aanvulling en hergebruik van ons zoetwater realiseren.”

delen