Nieuws

Kees Roest programmadirecteur bij het Institute for Sustainable Process Technology - ISPT

Sinds begin april is Kees Roest programmadirecteur bij het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT). Via het ISPT werken industrie, MKB, onderzoekers en overheid samen aan doorbraaktechnologie voor een circulaire en CO2-neutrale industrie. Roest is eindverantwoordelijke voor de ISPT-clusters Water Processing, Efficient Liquid Separation en het nieuw te vormen Industrial Fluids Processing.

KWR heeft Kees Roest voor twee dagen per week gedetacheerd bij het Institute for Sustainable Process Technology als programmadirecteur. Via het ISPT werken industrie, MKB, onderzoekers en overheid samen aan doorbraak technologie voor een circulaire en CO2-neutrale industrie. Roest is eindverantwoordelijke voor de ISPT-clusters Water Processing, Efficient Liquid Separation en het nieuw te vormen Industrial Fluids Processing.

Roest Kees

Kees Roest is de nieuwe programmadirecteur bij ISPT

KWR neemt vanuit het team Industrie, Afvalwater en Hergebruik deel aan diverse ISPT-onderzoeksprojecten, zoals Eurydice over het terugwinnen van zout en organische stoffen uit zoute reststromen en Orpheus over de behandeling van organisch vervuilde brijnstromen met membraandestillatie en vriesconcentratie. ISPT is sterk verbonden aan de Topsector Energie en heeft een breed netwerk in de industrie.

Kees Roest werkt bij KWR als senior onderzoeker aan innovaties in de afvalwaterketen en resource recovery en vervult al de rol van programmacoördinator voor de KWR-activiteiten binnen TKI Watertechnologie. Inhoudelijk en organisatorisch sluiten Roest zijn activiteiten goed aan op zijn nieuwe functie als programmadirecteur bij ISPT.

 

delen