Nieuws

Eerste kenniswerkplaats van het Kennisactieprogramma Water

Water in de circulaire stad van de toekomst: samen vernieuwend organiseren

Op 12 april 2017 was de Observant in Amersfoort gevuld met praktijkvernieuwers, onderzoekers en beslissers die zich willen inzetten voor duurzame en veerkrachtige steden, steden die voorbereid zijn op de toekomst. Deze kenniswerkplaats van het Kennisactieprogramma Water is de eerste stap richting meer gestructureerde kennisuitwisseling met verschillende deskundigen, (eind)gebruikers en andere belanghebbenden. In het Kennisactieprogramma Water doet KWR samen met verschillende universiteiten en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions onderzoek naar water in de circulaire stad van de toekomst. Uit onze voorstudie bleek dat om steden duurzamer en veerkrachtiger maken, meer inzicht nodig is in de governance van technische innovaties. Wat is er nodig op het gebied van bestuur, beleid en kennis om ervoor te zorgen dat kansrijke technieken (uit bijvoorbeeld proeftuinen) daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de circulaire stad?

Samen vernieuwend organiseren

Bestuurders, praktijkvernieuwers en onderzoekers willen graag een duurzame en veerkrachtige stad. Ze proberen allemaal op hun eigen manier steden voor te bereiden op de voorziene veranderingen. Veranderingen in het klimaat, inwoners, nieuwe technieken en de economie zorgen constant voor nieuwe uitdagingen. In proefprojecten worden technische innovaties getoond, waaronder decentrale en circulaire oplossingen. Maar is deze kennis wel bruikbaar op andere plekken of in andere situaties? Wie is er straks verantwoordelijk? Zijn deze ontwikkelingen in strijd met bestaande wetgeving? Er is geen bestaande organisatie die steden meer circulair kan inrichten om energie en grondstoffen terug te winnen, waarde te behouden en steden veerkrachtiger te maken. Gezien de uitdagingen en oplossingen die grenzen van organisaties en sectoren overstijgen is samenwerking nodig. Het Kennisactieprogramma Water brengt de nodige partijen bij elkaar om gezamenlijk nieuwe kennis te ontwikkelen, verantwoordelijkheden te verdelen en acties te implementeren.

Resultaten van de eerste kenniswerkplaats

Het Kennisactieprogramma Water is geen bureauexercitie. De kennisontwikkeling wordt niet in een bibliotheek of laboratorium uitgevoerd maar ‘in het veld’, bijvoorbeeld tijdens deze eerste kenniswerkplaats. Het doel is niet alleen om het water- of kennissysteem beter te begrijpen, maar juist om het ook daadwerkelijk te verbeteren. De onderzoekers, beleidsmakers en praktijkvernieuwers die deelnamen aan de eerste kenniswerkplaats kwamen al snel tot de conclusie dat we de bestaande technieken niet kunnen gebruiken als basis om de oplossingen voor de toekomst vorm te geven. De belangrijkste uitdaging op dit moment is om de nieuwe risico’s en verantwoordelijkheden te verdelen tussen bestaande en wellicht nog op te richten partijen. Pas als hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt kunnen steden ruimte creëren waarin de innovaties op gebied van water, energie, voedsel en klimaatadaptatie verdergaan dan proeftuinen, en betekenis hebben voor de stad als geheel. Om deze afspraken te maken, moeten we eerst de toekomstbeelden van de verschillende spelers beter begrijpen, de kennisuitwisseling en kennisontwikkeling relevanter maken, en vraagtekens durven zetten bij de bestaande verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s.

Actiegericht onderzoek

De kenniswerkplaats van afgelopen woensdag was de eerste in een reeks. Het blijft niet alleen bij praten, het Kennisactieprogramma maakt op basis van multidisciplinair onderzoek ‘prototypen’ van oplossingsrichtingen en test deze vervolgens in de praktijk. Op 19 juni houden we de tweede kenniswerkplaats in Pakhuis de Zwijger, waarin ook het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een rol krijgt. Partijen die zich bezighouden met water in de circulaire stad zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Volg de ontwikkelingen via de website van het programma: kennisactiewater.nl.

 

209202506

Video – 01:18
Kennisactieprogramma Water: Samen vernieuwend organiseren

delen