Nieuws

Wim van Vierssen pleit voor menselijke maat van innovatie

Afscheidsrede TU Delft ‘Innovation by Nature’

Wim van Vierssen stopt met zijn leerstoel aan de TU Delft. Hij hield dinsdag 29 mei zijn afscheidsrede in het Auditorium op de campus. “Op een reeks van maatschappelijke thema’s wachten ons grote innovatie- en transitie-opgaven”, aldus Van Vierssen in zijn rede. “Een efficiënte overdracht van kennis over het gehele traject van idee naar markt is daarbij sleutelfactor. De Nederlandse watersector ligt goed op koers, mits het innovatiesysteem getalsmatig is ingericht met oog voor de menselijke maat.”

Wim van Vierssen bekleedde de leerstoel ‘Science System Assessment van het water-gerelateerde onderzoek’ bij de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Binnen de opdracht van de leerstoel deden TU Delft (afdeling Watermanagement) en KWR (kennisgroep Kennismanagement) samen onderzoek naar het functioneren van kennissystemen rond een veilige en betrouwbare watervoorziening. De watersector kent veel kleine spelers. Nederland heeft met de Topsector Water behoorlijke exportambities en dus veel belang bij goed georganiseerd kennis- en innovatiemanagement.

Duurzaamheidsgildes

Een efficiënte overdracht van kennis over het gehele traject van idee naar markt is daarmee sleutelfactor. In deze fijnmazige sector is het van groot belang het innovatiesysteem getalsmatig met zicht op de menselijke natuur in te richten en daarbij goed te letten op de maatvoering. Aan de hand van een aantal stellingen en voorbeelden behandelt Van Vierssen de optimale groepsgrootte voor innovatieve kennisproductie (onderzoeksgroepen), het ondersteunen van grote maatschappelijke transities (kennisconsortia) en de daarmee samenhangende maatschappelijke uitvoeringsorganisaties. Die laatste kenmerkt hij als ‘Duurzaamheidsgildes’.

Innovatie- en transitiethema’s

Thema’s waarop de sector en daarmee de samenleving met ingrijpende innovaties en transities zal worden geconfronteerd zijn:

  • Veerkracht (resilience) van water infrastructuur,
  • Transitie naar een waterstofeconomie,
  • Waterhergebruik (water recycling),
  • Veiligheid (water safety & security) en
  • Grondstoffenhergebruik (resource recovery).

Van Vierssen gaf concrete voorbeelden en concludeerde dat Nederland, mede door de regie vanuit de overheid op innovatie, internationaal goed op koers ligt.

Vice Rector Magnificus/vice-voorzitter van de TU Delft, prof.dr. Rob Mudde bedankte Wim van Vierssen voor zijn inzet en zijn inspirerende rede. Collega-hoogleraren Luuk Rietveld (hoogleraar Drinking Water & Urban Water Cycle Technology en tevens vice-decaan van de faculteit) en Hubert Savenije (hoogleraar Hydrology), alsook Andrew Segrave (voormalig PhD-student en KWR-onderzoeker) haalden herinneringen op over hun bijzondere samenwerking met Van Vierssen.

Wim van Vierssen in het Auditorium van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft: “In de fijnmazige watersector is het van groot belang het innovatiesysteem getalsmatig in te richten met zicht op de menselijke natuur en daarbij goed te letten op de maatvoering”.

 

Andrew Segrave, gepromoveerd bij Wim van Vierssen: “Wim heeft mij geïnspireerd met zijn focus op de grote maatschappelijke uitdagingen, zijn transdisciplinaire benadering van het wetenschap, en zijn sublieme scherpzinnigheid. In mijn PhD-project vergeleek ik hoe mensen die verschillende beroepen beoefenen ’tijd’ ervaren en construeren in Ghana, Japan, Brazil en Nederland. Tijdsperspectief heeft veel invloed op onze beslissingen en handelingen. Ik wens Wim het allerbeste voor zijn toekomst, wat die ook moge zijn.”

 

 

delen