Nieuws

Hoe krijgen we onze steden ‘water-slim’?

Bij extreme regenval kunnen de straten in stad blank komen te staan. Bij droogte komt de watervoorziening in gevaar. Zowel het een als het ander komt steeds vaker voor als gevolg van de klimaatverandering en de steeds sneller voortschrijdende verstedelijking. Deze en andere ontwikkelingen laten de steden geen keuze: ze zullen zich moeten aanpassen.

Evaluatie-instrument

Hoe kan een stad nu snel beoordelen welke onderdelen van haar watercyclus goed functioneren en welke moeten worden aangepast? Dat kan met de City Blueprint (stedelijke blauwdruk), een praktisch evaluatie-instrument om te bepalen hoe een stad ‘water-slim’ kan worden. De City Blueprint bestaat uit drie raamwerken die elkaar aanvullen:

  1. Aan de hand van het Trends and Pressures Framework (TPF) worden de belangrijkste uitdagingen van de stad in kaart gebracht;
  2. het City Blueprint® Framework (CBF) laat zien hoe steden hun watercyclus beheren; en
  3. het Governance Capacity Framework (GCF) helpt steden meer inzicht te krijgen in hun waterbeheer en dit te verbeteren.

Toepassing van het evaluatie-instrument

Drie onderzoekers, in respectievelijk Kenia, Zuid-Afrika en Indonesië, hebben de City Blueprint-raamwerken op verschillende manieren toegepast:

Daniel Ddiba, onderzoeker aan het Stockholm Environment Institute en het KTH Royal Institute of Technology

Daniel Ddiba, onderzoeker aan het Stockholm Environment Institute en het KTH Royal Institute of Technology

delen