Nieuws

DESSIN: met duurzaam ecosysteem waterproblemen te lijf

Voor veel van de “water”-problemen waarvoor we staan, zoals watertekorten en slechte waterkwaliteit, kan het ecosysteem oplossingen bieden. De uitdaging is om daarbij het ecosysteem duurzaam in te zetten en indien mogelijk juist beter te maken in plaats van aan te tasten. Die afweging is lastig. Het door de EU gefinancierde onderzoeksproject DESSIN richt zich op het ontwikkelen van een afwegingskader dat de betrokken bedrijven en verantwoordelijke instanties helpt om bij de inzet van “ecosysteemdiensten” de juiste, duurzame maatregelen te kiezen, bijvoorbeeld voor zuivering van verontreinigd water of door extra zoet water te leveren dat tekorten in de landbouw of in het stedelijk gebied kan compenseren.

Op 16 en 17 maart kwamen bij KWR DESSIN-projectpartners uit Duitsland, Spanje, Griekenland, Noorwegen en Nederland bij elkaar om hun ervaringen uit te wisselen met de ontwikkeling en praktijktoepassing van innovaties in de watercyclus. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar de ontwikkeling van een generiek afwegingskader, een internationaal toepasbaar instrument voor beoordeling van de effecten van maatregelen op het ecosysteem.

Foto: Bezoek van de DESSIN projectgroep aan de Prominent showcase, waar zoet water tijdelijk wordt opgeslagen in de ondergrond om tijdens droogte te worden gebruikt in de glastuinbouw.

Foto: Bezoek van de DESSIN projectgroep aan de Prominent showcase, waar zoet water tijdelijk wordt opgeslagen in de ondergrond om tijdens droogte te worden gebruikt in de glastuinbouw.

delen