Nieuws

Een nieuwe fase voor de City Blueprint Approach in Afrika

Op 31 mei 2021 zijn studenten in Abidjan, Lagos, Lusaka en Nairobi begonnen met het toepassen van de City Blueprint-aanpak (CBA) in hun stad. Het project onder leiding van KWR, University of Bath en UNESCO heeft tot doel inzicht te geven in de sterkes en zwaktes in stedelijk water en afvalwater, en het effect van klimaatverandering te beoordelen. De resultaten zijn belangrijk voor toekomstig beleid.

De City Blueprint-aanpak (CBA) is een krachtig hulpmiddel dat steden helpt op weg naar duurzaam geïntegreerd waterbeheer (IWRM). De uitkomsten worden grafisch weergegeven, wat de communicatie met belanghebbenden en de vergelijking met andere steden vergemakkelijkt.

De studenten, 22-33 jaar oud, met een achtergrond variërend van Milieukunde tot Chemische Technologie, Stedenbouw en Geologie, delen hun ambities:

  • problemen met betrekking tot het stedelijk waterbeheer en sanitaire voorzieningen identificeren en aanpakken
  • specifieke lokale vraagstukken op het gebied van water-beschikbaarheid, , -behandeling en -distributie oplossen
  • een basis leggen voor geavanceerde watervoorziening en -beheer
  • kansen identificeren om de kwaliteit en het beheer van stedelijke watervoorraden en sanitaire voorzieningen te verbeteren, in het licht van klimaatverandering
  • bijdragen aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s), met name SDG6: zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
  • beleidsaanbevelingen doen tijdens workshops met lokale besluitvormers, om bevindingen in acties om te zetten

De projectpartners zien de meerwaarde van dit project, dat zelfs verder gaat dan de CBA uitkomsten. Het stimuleert ook samenwerking en uitwisseling van best practices tussen de vier Afrikaanse steden en biedt jonge studenten professionele expertise en kansen. De gegenereerde capaciteitsopbouw is essentieel voor het behalen van SDG6.

delen