Nieuws

De stad als spons: oplossingen voor neerslagtoename door klimaatverandering

Jiangsu Sponge City Technology Research Institute en KWR gaan samen onderzoeksprojecten opzetten

Op 28 oktober hebben Hong Hai en Dragan Savic een Memorandum of Understanding ondertekend waarin is vastgelegd dat hun onderzoeksinstituten – respectievelijk het Jiangsu Sponge City Technology Research Institute (JSCTRI) in China en KWR – samen projecten willen opzetten om ‘sponsstad-technologieën’ te ontwikkelen en toe te passen in de stedelijke omgeving in China en Europa. Technologieën die het water absorberend vermogen van een stad vergroten zijn noodzakelijk om klimaatverandering het hoofd te bieden.

Klimaatverandering brengt op veel plaatsen langere periodes van droogte en zwaardere, onvoorspelbare buien met zich mee. De nu gebruikelijke aanpak in veel steden – de neerslag zo snel mogelijk afvoeren tot buiten de stad – biedt vaak te weinig soelaas en maakt het bovendien onmogelijk het gevallen water nuttig in te zetten tijdens latere droogtes. Nieuwe technologieën zijn nodig om water op te slaan in de stad. De stad moet gaan werken als een spons, in plaats van als een ondoordringbare vlakte van beton en asfalt.

CEO Hong Hai ondertekende de MOU namens JSCTRI.

Sponge city technologies

JSCTRI is een in 2019 opgericht onderzoeksinstituut van de Chinese overheid dat zich richt op ontwikkeling en toepassing van zogeheten ‘sponge city technologies’. De samenwerking tussen JSCTRI en KWR zal het onderzoek versnellen door het toepassen van kennis in pilot- en demonstratie projecten in zogenaamde proof of value toepassingen. Aansluitend aan de ondertekening hebben beide instituten hun samenwerkingsmogelijkheden in kaart gebracht.

Dragan Savic en Jan Vreeburg namens KWR.

delen