Nieuws

Betere bestrijding natuurbranden door inzicht droogte vegetatie

Effectieve aanpak nodig vanwege toenemende droogte

Het Natuurbrandverspreidingsmodel van de brandweer is uitgebreid met een module die de droogtegraad van de aanwezige plantengroei meeweegt. Toevoeging van deze module verbetert de voorspellingen van het model en maakt het bovendien mogelijk in te schatten hoe brandgevaarlijk specifieke locaties zijn. Dat is vooral belangrijk nu door klimaatverandering vaker langdurige droogtes ontstaan. De module is ontwikkeld binnen TKI Watertechnologie door de partners KWR, waterbedrijf Vitens, Waterschap Vallei en Veluwe, het zelfstandig bestuursorgaan Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), specialist brandonderzoek Efectis, geo-ICT-bedrijf Geodan en Provincie Gelderland.

Door klimaatverandering ontstaan steeds vaker (langdurige) droogtes. Dit vergroot de kans op en omvang van natuurbranden. De brandweer gebruikt het Natuurbrandverspreidingsmodel om te voorspellen hoe en hoe snel een natuurbrand zich zal verspreiden. Binnen TKI Watertechnologie zijn het vochtgehalte en het verdampingsgedrag van verschillende soorten planten onderzocht. De ontwikkelde kennis is verwerkt in een aanvullende module voor het Natuurbrandverspreidingsmodel.

Droogte

De nieuwe module verbetert de voorspellende waarde van dit model, want hoe droger de vegetatie, hoe groter de impact hiervan op de verspreiding van een natuurbrand. Zo lieten berekeningen voor een specifieke locatie zien dat een natuurbrand zich bij grote droogte 1,3 tot 1,6 keer sneller verspreidt dan normaal, namelijk met een snelheid van 500 tot 600 meter per uur, in plaats van 375 meter per uur. Hieruit blijkt hoe belangrijk goede informatie en accurate cijfers over het vochtgehalte in de vegetatie zijn, om natuurbranden te kunnen beheersen.

Brandgevaar voorspellen

De nieuwe module kan ook worden ingezet om te indexeren hoe droog – en dus hoe brandgevaarlijk – bepaalde gebieden zijn. Deze informatie is bijvoorbeeld belangrijk voor het tijdig signaleren van natuurbranden en het voorkomen van menselijke slachtoffers en van schade aan natuur, gebouwen, drinkwatervoorziening en infrastructuur.

Brand verspreidt zich sneller tijdens droogte (rechts) dan onder gewone omstandigheden (links) (lijnen geven het front van de brand aan, getallen in minuten)

delen