Nieuws

Inzicht in de actuele droogtesituatie

Droogteportaal

Sinds mei is een Droogteportaal beschikbaar, waarin de actuele situatie van droogte op de hoge zandgronden te bekijken is. Het portaal is ontwikkeld door KnowH2O, StellaSpark en KWR in opdracht van de provincies en waterschappen binnen het project ‘Droogte in de zandgebieden’.

De afgelopen jaren was er in Nederland sprake van droogte, hierdoor ontstonden problemen voor onder andere landbouw, natuur en drinkwatervoorziening. Binnen het project ‘Droogte in de zandgebieden’ hebben we gekeken naar de effecten van droogte en mogelijke maatregelen. Er zijn verschillende typen droogte, zoals meteorologische, bodemvocht en hydrologische droogte. Voor een goede beoordeling van de droogtesituatie is inzicht in al deze typen belangrijk.

Neerslag

Het droogteportaal brengt actuele metingen van neerslag, bodemvocht, grondwaterstanden en afvoeren samen voor de hoge zandgronden. Voor neerslag wordt gebruik gemaakt van KNMI gegevens. Het bodemvocht wordt op een aantal locaties gemeten met sensoren die binnen het project geplaatst zijn. Metingen van grondwaterstanden en afvoeren zijn afkomstig van partners uit het droogteproject en waterschappen uit de betreffende gebieden.

Droogte indicatie

Naast de actuele situatie geeft het portaal aan de hand van neerslag, neerslagoverschot en grondwaterstanden een indicatie van de droogtesituatie. Voor bodemvocht en afvoeren berekent de tool nog geen droogte indicator. We maken gebruik van gestandaardiseerde droogte indicatoren: SPI (neerslag), SPEI (neerslagoverschot) en SGI (grondwater). Dit biedt een goede vergelijking van de situatie voor verschillende locaties. Voor het grondwater worden beschikbare meetreeksen uitgebreid met gesimuleerde tijdreeksen om de huidige situatie in een historisch perspectief te plaatsen.

Overzicht Droogteportaal met de grondwaterindex op 19-5-2021.

 

delen