Nieuws

Waterwijzers tonen effecten waterbeheer en klimaatverandering op landbouw en natuur

Praktische en klimaatrobuuste tools voor beleidsondersteuning

Met de Waterwijzers Natuur en Landbouw kun je met meer detail en gebruiksvriendelijk voorspellen wat klimaatverandering en ingrepen in het waterbeheer doen met landbouw en  natuur. KWR draagt bij aan dit grote project dat wordt  getrokken door STOWA. Recent ontwikkelde kennis is verwerkt in deze instrumenten, die uiteindelijk als downloadbare tools voor iedereen beschikbaar komen.

Kennis gebundeld

In Amersfoort vindt vandaag de Waterwijzerdag plaats,  waar getoond wordt hoe de Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur een klimaatrobuuste effectbepaling kunnen geven van waterbeheer op gewasopbrengsten in de landbouw en vegetatieontwikkeling in de natuur. In deze instrumenten is alle relevante kennis bij elkaar gebracht die in de afgelopen jaren is ontwikkeld door verschillende researchorganisaties. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland, is de stuwende kracht achter deze grote, meerjarige samenwerking aan de Waterwijzers. STOWA heeft de benodigde partijen steeds samengebracht: van waterschappen en Rijksoverheid tot organisaties rond landbouw en natuur en kennisinstituten als Wageningen Environmental Research WEnR en KWR.

Breed publiek

Flip Witte van KWR is trekker van de ontwikkeling van de Waterwijzer Natuur, Ruud Bartholomeus van KWR heeft meegewerkt aan de Waterwijzer Landbouw. De modellen en concepten voor beide Waterwijzers zijn ver gevorderd, volgens Bartholomeus:  “Veel van de proceskennis over  klimaatrobuuste relaties tussen grondwater, bodemvocht en vegetatie die we in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, komt via de Waterwijzers nu als praktische tools beschikbaar voor een breed publiek. Het komende halfjaar willen we de modellen nog verder gebruiksvriendelijk maken, zodat er uiteindelijk een tool komt die iedereen kan downloaden en toepassen”.

Op dit moment gebruiken Witte en Bartholomeus de Waterwijzers al bij het uitzoeken van effecten van klimaatverandering of ingrepen in waterbeheer op natuur en landbouw. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je in een gebied een nevengeul aanlegt of hoe kunnen we in landbouwpercelen de vochtbeschikbaarheid actief dagelijks beïnvloeden met gebruik van de weersverwachting?  In vergelijking met de oudere modellen voor het berekenen van bijvoorbeeld droogteschade en natschade bieden de Waterwijzers meer gedetailleerde informatie,  waarin bovendien ook de effecten van klimaatverandering zijn verwerkt. Bartholomeus: “Met de Waterwijzers kun je niet alleen kijken naar langjarige gemiddelden,  maar ook inzoomen op afzonderlijke jaren en kijken naar de dynamiek en variatie binnen een periode.  Ook gebruiken de Waterwijzers input die aansluit bij de gebruikelijke werkwijze in landbouw en natuur”. Witte en Bartholomeus leveren beiden een bijdrage in het ochtendprogramma van de Waterwijzerdag, als de wetenschap achter de inhoud van de Waterwijzers in de schijnwerpers staat. Het middagprogramma richt zich op de toepassing van en eerste gebruikerservaringen met de beide Waterwijzers en de verdere ontwikkeling.

De Waterwijzer Landbouw helpt de impact van waterbeheer en klimaatverandering op landbouw voorspellen.

 

Presentatie gegeven door Ruud Bartholomeus.

 

 

 

 

delen