dr. Jelmer Nijp

dr. Jelmer Nijp

  • Onderzoeker
  • 030-6069630
  • jelmer.nijp@kwrwater.nl
  • 06-15110775

Jelmer Nijp is sinds 2018 werkzaam als onderzoeker bij team Ecohydrologie. Jelmer’s werkveld bevindt zich op het grensvlak tussen de vakgebieden Hydrologie en Ecologie, en hij combineert daarbij rekenmodellen, veldmetingen, experimenten en ruimtelijke analyses. De interacties tussen water-bodem-plant-klimaat vormen de kernexpertise en interesse van Jelmer. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar natte ecosystemen (venen) en de interactie met hun omgeving. Zo werkt hij bijvoorbeeld samen met collega’s en andere onderzoeksinstanties aan de doorontwikkeling van de Waterwijzer Natuur. Met deze tool kan eenvoudig procesmatig worden berekend hoe verandering in waterhuishouding of klimaat, en in de toekomst ook stikstofdepositie, doorwerken op natuur. In 2015 rondde Jelmer zijn promotieonderzoek af waarin hij onderzocht hoe verandering in klimaat (o.a. neerslagpatronen, droogte) kan doorwerken op ecohydrologie en koolstofopname van natuurlijke hoogvenen. Hiervoor heeft hij intensief samengewerkt met o.a. SLU Umeå en vele zomers veldwerk verricht in Noord Zweden. Verder heeft Jelmer veel kennis over kantelpunten (’tipping points’), en het vroegtijdig herkennen ervan met zogeheten ‘early warning signals’. In een Post-Doc onderzoek heeft hij ruime ervaring opgedaan om met beeldanalysetechnieken uit luchtbeelden veranderingen in ruimtelijke vegetatiepatronen te herkennen en om te zetten in dergelijke ‘early warnings’. Resultaten zijn gepubliceerd in internationale peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften.