Nieuws

COASTAR, een van de watertoekomstbeelden op de Rotterdamse biënnale

IABR tentoonstelling DOWN TO EARTH / Droogte in de Delta van start

Op 19 september gaat de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) van start met de tentoonstelling ‘Droogte in de delta’, waarvoor KWR samen met partners input heeft geleverd. De IABR is een tweejaarlijkse internationale manifestatie over architectuur, gericht op de toekomst van de stad en haar regio. De negende editie heeft als thema ‘Down to Earth’. De openingstentoonstelling laat onder meer het toekomstbeeld zien van COASTAR: grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond ín en áchter de duinen van laag-Nederland.

COASTAR is de afgelopen jaren ontwikkeld – van idee, naar verkenning, naar pilots – in een TKI-kennisprogramma onder leiding van KWR, Deltares en Arcadis en waarin ook de Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijven Dunea, Evides en Oasen deelnemen.

Animatie Nederlandse Delta

Hoe kunnen we het waterbufferend vermogen van de delta vergroten? Twee jaar lang zochten experts onder leiding van landschapsarchitect en stedenbouwer Marco Vermeulen in het IABR-Atelier ‘Droogte in de delta’ naar antwoorden op die vraag. Het resultaat van dit ‘ontwerpend onderzoek’ wordt nu in beeld gebracht met een 30 meter brede en 3,5 meter hoge animatie van een doorsnede van de Nederlandse Delta. In ongeveer zeven minuten is te zien zien hoe onze delta nu functioneert, welke problemen zijn ontstaan door klimaatverandering en wat de mogelijke bouwstenen kunnen zijn voor een nieuwe, gemeenschappelijke zoetwaterstrategie in samenhang met andere transitie-opgaven, zoals de energietransitie, voedselproductie en verstedelijking.

Artist impression van de animatie van Atelier Droogte in de Delta © IABR, Studio Marco Vermeulen

Artist impression van de animatie van Atelier Droogte in de Delta © IABR, Studio Marco Vermeulen

COASTAR

Aanvullend worden vier exemplarische Nederlandse projecten uitgelicht die concreet oplossingsrichtingen bieden voor een nieuwe zoetwaterstrategie. COASTAR is een van die oplossingsrichtingen en ook Vitens’ Panorama Waterland wordt gepresenteerd. COASTAR richt zich op grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond. Zoetwateropslag in de brakke ondergrond overbrugt het verschil in tijd en ruimte tussen watervraag en wateraanbod. Tegelijkertijd bestrijdt COASTAR de toenemende verzilting door brak grondwater af te vangen en in te zetten voor de productie van zoetwater.

Concrete toepassingen

COASTAR is in de afgelopen jaren ontwikkeld in een TKI kennisprogramma met KWR, Deltares en Arcadis en bedrijfsleven en overheden in Zuid-Holland: van idee naar verkenning naar toepassingen. Een van de concrete toepassingen is brakwaterwinning onder de duinen, dat vanaf komend jaar in de praktijk getest wordt door Dunea en KWR. Deze pilot is onderdeel van het EU LIFE project Freshman, waarin ook De Watergroep, waterbedrijf IWVA en Allied Waters deelnemen.

De IABR-tentoonstelling ‘Droogte in de delta’ is vanaf zaterdag 19 september tot en met zondag 18 oktober te zien in de Keilezaal, Keilestraat 9-K1, Rotterdam. Er wordt gewerkt met time slots, reserveren is noodzakelijk.

delen