Nieuws

Rioolwater toont verspreiding COVID-19 besmetting onder de bevolking

Voor de steden Amsterdam, Utrecht en Rotterdam koppelt onze trendanalyse van SARS- CoV-2 in rioolwater de ondergrondse data met de bovengrondse data (nieuwe COVID-19 meldingen en ziekenhuisopnames gerapporteerd door het RIVM). In Amsterdam laten de riooldata van midden januari weer een lichte stijging zien, in Rotterdam en Utrecht juist een lichte daling. Voor alle drie de steden geldt dat de concentratie nog bijna even hoog is als tijdens de eerste golf.

Rioolwater geeft een goed beeld van de circulatie van het virus onder de bevolking, want iedereen gaat naar de wc. De resultaten in het rioolwater kunnen daarom aanleiding zijn voor additionele preventieve maatregelen of het extra testen van een hele stadswijk. Door op wijkniveau te meten, kan een steeds nauwkeuriger beeld gegeven worden van de verspreiding van het virus.

Samenwerking

Voor het onderzoek in Rotterdam werkt KWR in een consortium van partners samen met ErasmusMC, GGD, huisartsenpraktijken, RIVM, STOWA, Partners4UrbanWater en RoyalHaskoning/DHV, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap Delfland en Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. In Amsterdam en Utrecht werken we samen met respectievelijk waterschap Amstel, Gooi & Vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

delen